Skip to ContentSkip to Navigation
About usWorking with usJob opportunities

Promovendus Scangedrag bij hemianopsie: the Next Step (1,0 fte) (219291)

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Het psychologisch onderzoek binnen GMW is ondergebracht in het Heymans Instituut.
De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De facultaire infrastructuur voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek willen we uitbouwen tot internationaal topniveau.

Binnen de basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie vindt onder andere onderzoek plaats naar patiënten met neurologische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen en visuele stoornissen. Het onderzoek richt zich op de aard van deze stoornissen, op de effecten van behandelingen en op de consequenties van deze stoornissen voor deelname aan de maatschappij.

Functieomschrijving

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het scangedrag van mensen met hemianopsie. Hemianopsie is een vorm van gezichtsvelduitval en een van de meest voorkomende gevolgen van een beroerte of ander hersenletsel achterin de hersenen. Om toch alle benodigde visuele informatie te verkrijgen, moeten mensen met hemianopsie hun kijkgedrag aanpassen om zo te compenseren voor hun gezichtsvelduitval. Deze aanpassing komt vaak niet vanzelf tot stand, wat kan leiden tot moeilijkheden in het dagelijks leven op het gebied van met name mobiliteit, lezen en zoeken. Gelukkig nemen de revalidatiemogelijkheden toe en zijn verschillende kijktrainingen ontwikkeld. Bij deze kijktrainingen is het van groot belang om cliënten te kunnen informeren over hoe hun scangedrag samenhangt met bepaalde problemen die zij in het dagelijks leven ervaren en hoe zij hun scangedrag kunnen verbeteren om deze problemen te verminderen. Nieuwe technieken als oogbewegingsmetingen, Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) maken het mogelijk het scangedrag nauwkeurig in kaart te brengen. In het project worden prototypes die gebruik maken van deze technieken verder uitgewerkt tot methodes die in de revalidatie kunnen worden gebruikt. Doel is om met deze methodes de samenhang tussen scangedrag (hoe iemand de omgeving bekijkt) en verschillende activiteiten (mobiliteit, zoeken, lezen) te onderzoeken bij mensen met hemianopsie, goedziende mensen en goedziende mensen met gesimuleerde hemianopsie. De verworven kennis over doelmatig en doelgericht kijkgedrag zal de revalidatie voor mensen met hemianopsie verbeteren. De beschikbare kennis over welk scangedrag optimaal is, is nu namelijk vooral gebaseerd op de ervaringen en aannames van zorgprofessionals, maar wordt onvoldoende gefundeerd door literatuur of systematisch verzamelde gegevens.

Er wordt binnen dit onderzoek nauw samengewerkt met Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Het grootste deel van de dataverzameling vindt plaats in Groningen/Haren, maar ook op een aantal andere locaties van Koninklijke Visio zullen metingen worden verricht. Verder wordt nauw samengewerkt met het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde van het UMCG. Een extern bedrijf ontwikkelt de VR-en AR-omgevingen in opdracht van de projectgroep.

Uw taken als onderzoeker zijn onder meer:
• het schrijven van wetenschappelijke tijdschriftartikelen met een academisch proefschrift als einddoel
• literatuuronderzoek doen om na te gaan wat al bekend is over het scangedrag van goedziende mensen en mensen met hemianopsie bij verschillende taken
• het aandragen van ideeën voor aanpassingen aan de meetmethodes en de dataverzameling o.b.v. bestudeerde literatuur en opgedane ervaring
• het verzamelen en analyseren van de gegevens (waaronder de analyse van oogbewegingsdata).

Verder bestaat uw functie uit het volgen van verplicht en keuzeonderwijs, projectmanagementtaken, presenteren van de onderzoeksresultaten op nationale en internationale congressen en het verzorgen van onderwijs op de faculteit.

Functie-eisen

  • u bent intrinsiek gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek te doen in een klinische setting
  • uiterlijk in september 2019 heeft u een masterdiploma behaald in de Psychologie, Biomedische technologie, Kunstmatige Intelligentie of een gelijkwaardige, voor dit project relevante, wetenschappelijke opleiding
  • het is belangrijk dat u beschikt over goede sociale en klinische vaardigheden; u komt in dit onderzoek namelijk in aanraking met patiënten met een neurologische aandoening die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie
  • het is belangrijk dat u een zelfstandige werkhouding heeft, goed kunt plannen en ook kunt samenwerken in een multidisciplinair team; u werkt in dit onderzoek namelijk samen met zorgprofessionals, technici, andere onderzoekers en studenten
  • u heeft aantoonbare affiniteit met het uitvoeren en rapporteren van onderzoek en het werken met en (statistisch) analyseren van grote datasets
  • ervaring met het verzamelen en analyseren van oogbewegingsdata is niet noodzakelijk, maar wel een pre; ervaring met het ontwikkelen van VR- en AR-omgevingen is eveneens niet noodzakelijk, maar wel een pre
  • u kunt zowel mondeling als schriftelijk uitstekend communiceren in het Nederlands en in het Engels; we vinden het ook belangrijk dat u uw onderzoek goed kunt uitleggen aan een algemeen publiek.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

  • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2.972,- bruto per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd
  • een vakantietoelage van 8% en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
  • een tijdelijke aanstelling van 1,0 fte voor de periode van in totaal vier jaar die dient te worden afgesloten door middel van een individueel proefschrift. U krijgt eerst een aanstelling van een jaar. Binnen dat jaar wordt uw functioneren beoordeeld en bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling verlengd met het resterende deel van het traject.

Ingangsdatum: 1 september 2019

Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in deze vacature? U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, cijferlijsten en de contactgegevens van twee referenten te sturen uiterlijk vóór 29 mei 2019 aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 19 juni 2019 te Groningen.

In de week van 10 juni 2019 zult u worden geïnformeerd of u hiervoor wordt uitgenodigd.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature