Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Duurzame nieuwbouw

Gebruikte methoden

De duurzame nieuwbouw van de RUG wordt met behulp van verschillende methoden gerealiseerd.

Warmte-Koude Opslag

Warmte-Koude Opslag in de bodem is een milieuvriendelijk en energiebesparend alternatief voor een conventionele koelinstallatie. Ook ten behoeve van verwarming zijn met Warmte-Koude Opslag grote besparingen te behalen.  

WKO werkt als volgt. Koude, in de winter in de vorm van koude buitenlucht of koud oppervlaktewater ruimschoots voorhanden, wordt opgeslagen in de bodem. De opgeslagen koude wordt in de zomer benut voor koeling van apparatuur en ruimten. In de zomer wordt de warmte die vrijkomt bij de opwekking van koude, in de bodem opgeslagen, om deze in de winter te kunnen aanwenden. Ook restwarmte, van bijvoorbeeld de warmtepomp of warmtekrachtinstallatie, kan opgeslagen worden en later worden hergebruikt.

WKO wordt onder andere gebruikt op het Zernikecomplex en bij de Universiteits Bibliotheek.

Meer informatie over warmte-koude opslag

Nieuwe onderwijsgebouw UMCG

Betonkernactivering

Betonkernactivering is een verwarmings-, c.q. koelingssysteem dat gebruik maakt van de gebouwmassa, meestal toegepast in de utiliteitsbouw. In de kern van de betonvloer worden watervoerende leidingen aangebracht. Water dat door gebruik wordt opgewarmd, wordt teruggebracht tot een temperatuur van 40 graden Celsius en vervolgens in de watervoerende leidingen van de vloeren geperst. Op deze wijze kan een eenvoudige en goedkope verwarming worden gerealiseerd. Omgekeerd kan koude lucht worden teruggevoerd.

Betonkernactivering wordt onder andere gebruikt in het nieuwe onderwijsgebouw van de Medische Faculteit.

Energiebelasting en duurzaamheid van bouwmaterialen

Bij nieuwbouw wordt de energiebelasting en de duurzaamheid van de materialen die de architect voorstelt, van tevoren getest door externe bureaus. De keuze voor energiezuinige en duurzame materialen wordt gestimuleerd. Het is echter wel van belang dat de investeringen in duurzaamheid rendabel zijn. Dit omdat de overheidsgelden waarvan de RUG gebruik maakt, in de eerste plaats zijn bedoeld voor onderwijs en onderzoek.

Laatst gewijzigd:15 februari 2013 10:38
printView this page in: English