Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Sustainable construction

Duurzame nieuwbouw

Het energieverbruik van de universiteit wordt bepaald door de omvang van de universiteit, dat wil zeggen het aantal gebouwen, de vierkante-meters vloeroppervlak, het handelen van individuele gebruikers, alsmede de bedrijfsvoering. Met het groeien van de universiteit en de toenemende complexiteit van het onderwijs en het onderzoek, neemt het energieverbruik toe en daarmee ook de belasting van het milieu.

Gebruik van electra en gas

Op basis van de cijfers van 2005 is het jaarlijks verbruik van de RUG berekend: 42.500.000 kWh aan electriciteit, 8.000.000 m3 gas en 140.000 m3 water. Met het toenemen van het aantal gebouwen, het aantal vierkante meters vloeroppervlak en het aantal studenten en medewerkers, op dit moment respectievelijk 22.500 en 5000, zijn ook het energieverbruik en de milieubelasting toegenomen. De totale energiekosten - electriciteit en gas - kwamen in 2006 uit op bijna 10 miljoen euro.

Noodzaak tot energiebeperking

Gegeven de onder druk staande energievoorraad en de oplopende energieprijzen is het noodzakelijk om wat betreft de huisvesting en nieuwbouw het gebruik van energie zo veel mogelijk te beperken. Met de ondertekening van de MJA III conformeert de universiteit Groningen zich aan een resultaatverplichting van 2% energie efficiëntie per jaar gedurende de gehele looptijd (2005 – 2020) van de MJA. 2005 wordt hierbij als referentie jaar genomen. Praktisch betekent dit dat in totaal een efficiëntieverbetering van 30% in 2020 moet worden gehaald ten opzichte van 2005. Daarnaast voelt de RUG zich als hoogwaardig kennisinstituut en Research Centre ook geroepen om verstandig met energie en het milieu om te gaan. De RUG maakt zet zich dan ook in om de nieuwbouw zo duurzaam mogelijk op te zetten.

Actuele projecten:
Energie Academy
Energie Academy
Feringa Building
Feringa Building
Laatst gewijzigd:21 november 2016 15:57
printView this page in: English