Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Bedrijfsvoering

Milieu Prestatie Indicatoren (MPI’s)

Het terugdringen van energieverbruik en afvalstromen staat in onze samenleving hoog op de agenda. Vanuit zowel milieutechnisch als economisch oogpunt is het belangrijk om op energie en afval te besparen. Om deze milieuprestaties te verbeteren is het van belang om ze goed te kunnen meten en bij te houden.

Bekijk hier het rapport over de MPI's van 2017.

Meten is weten

Om milieuprestaties te meten heeft de ARBO en Milieudienst (AMD) van de RUG de Milieu Prestatie Indicatoren (MPI’s) ontwikkeld. Via deze MPI’s kunnen milieuprestaties van gebouwen, faculteiten of zelfs universiteiten en bedrijven onderling vergeleken worden. De milieuprestaties worden niet alleen opgesplitst in waterverbruik, elektriciteitsverbruik en gasverbruik, maar het geeft ook een handvat om de prestaties op het gebied van papiergebruik en gevaarlijk afval te meten. De RUG bezit met de MPI’s een uniek systeem om de eigen milieuprestaties te meten.

Meer over het bepalen van de MPI's

MPI's ten opzichte van 2005

MPI’s RUG inclusief A. Deusinglaan 1 (Complex Medische Wetenschappen en Farmacie)

Algemeen

2005

2014

2015

2016

Verandering 2016 in % t.o.v.2005

Studenten

22688

30461

30598

31048

36,8

Medewerkers

6168

5548

5826

5898

-4,4

Studenten+medewerkers

28856

36009

36424

36946

28,0

Bruto vloeroppervlak

374377

428537

437255

436820

16,7

MPI / m2 BVO

Prim. Energie1 in MPI GJ/m2 BVO

1,45

1,27

1,41

1,4

-3,4

Water in MPI m3/m2 BVO

0,40

0,34

0,38

0,38

-5,0

Niet-gevaarlijk afval in MPI kg/m2 BVO

2,30

1,99

2,29

2,38

3,5

Gevaarlijk afval in MPI kg/m2 BVO

0,20

0,11

0,18

0,16

-20,0

CO2 in MPI per ton/m2 BVO 0,13 0,15 0,16

MPI / Student

Energie in MPI GJ/student

23,87

20,08

20,09

19,76

-17,2

Water in MPI m3/student

6,56

5,35

5,42

5,38

-18,0

Niet-gevaarlijk afval in MPI kg/student

38,03

31,5

32,67

33

-13,2

Gevaarlijk afval in MPI kg/student

3,22

1,58

2,59

2,29

-28,9

CO2 kg/student 2,07 2,10 2,17

MPI / Medewerker

Energie in MPI GJ/medewerker

87,81

110,24

105,52

104,01

18,4

Water in MPI m3/medewerker

24,15

29,40

28,46

28,35

17,4

Niet-gevaarlijk afval in MPI kg/medewerker

139,91

172,96

171,57

176

25,8

Gevaarlijk afval in MPI kg/medewerker

11,85

8,70

13,63

12,04

1,6

CO2 kg/medewerker 11,37 11,04 11,42

MPI / Medewerker+student

Energie in MPI GJ/medewerker+student

18,77

16,98

16,88

16,6

-11,6

Water in MPI m3/medewerker+student

5,16

4,53

4,55

4,53

-12,2

Niet-gevaarlijk afval in MPI kg/medewerker+student

29,90

26,65

27,44

28

-6,4

Gevaarlijk afval in MPI kg/medewerker+student

2,53

1,34

2,18

1,92

-24,1

CO@ kg/medewerker + student 1,75 1,77 1,82

1 Het primaire energieverbruik (Process Energy requirement (PER)) is de energie nodig voor de productie van energie door de Nederlandse energieproducenten. Energiecentrales in Nederland hebben een efficiëntie variërend tussen de 38-46%. In onze berekeningen is uitgegaan van 44% efficiëntie.

2 In 2015 is overgestapt op een andere afvalinzamelaar. Afval wat voorheen als “mest/bedding” werd gecategoriseerd wordt nu verwerkt als “ speciaal ziekenhuisafval (dieren)”.  Indien er zou worden uitgegaan van de oude situatie, dan bedraagt het gevaarlijk afval 0,18 kg/m2 BVO en het niet gevaarlijk afval 2,29 kg/m2 BVO

De energiecijfers zijn gecorrigeerd voor graaddagen.

* Er is voor 2005 gekozen, omdat dit jaar als referentiejaar dient voor de MJA III afspraken.

In onderstaande tabel zijn de Milieu Prestatie Indicatoren (MPI) van de RUG weergegeven.

Uit de resultaten is te concluderen dat zowel het aantal m2 als het aantal studenten ten opzichte van 2005 is gegroeid. Meer studenten betekent ook meer energieverbruik, er zullen immers extra ruimtes/collegezalen verwarmd en verlicht moeten worden. Ook zijn bijvoorbeeld de openingstijden verruimd ten gevolge een tekort aan ruimtes en zijn er meer PC’s geplaatst.


Door het totale verbruik te delen door het aantal medewerkers+studenten is het verbruik per student/medewerker bepaald. Uit onderstaande grafieken is te concluderen dat voor het onderdeel energie een dalende trend is ingezet. Het watergebruik laat echter een stijgende trend zien van 2006 t/m 2013. In 2013 is het waterverbruik gedaald en vervolgens stabiel gebleven. De reden voor deze daling is een aanzienlijke waterbesparing bij de drinkwatervoorziening bij de dierenverblijven in de Linnaeusborg. Ook zijn er in diverse gebouwen waterbesparende toiletten en kranen geïnstalleerd.

MPI energie
MPI energie
MPI kg CO2
MPI kg CO2
MPI water
MPI water

Ook de afvalcijfers gevaarlijk afval laten een positieve trend zien. In 2013 is bij Nijenborgh 4 een grote opruiming geweest van het gevaarlijk afval. Dit verklaart de daling van het geproduceerde gevaarlijk afval/m2 in 2014 van bijna 40%.

MPI niet gevaarlijk afval
MPI niet gevaarlijk afval
MPI gevaarlijk afval
MPI gevaarlijk afval
Kg CO2/medewerker + student
Kg CO2/medewerker + student
Laatst gewijzigd:04 april 2018 10:35
printView this page in: English