Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Geautoclaveerd afval

Definitie

Het door decontaminatie wegnemen van het infectierisico van infectieuze afvalstoffen. De gedecontamineerde afvalstroom mag niet gemengd worden met een niet gedecontamineerde stroom. De minimumstandaard voor verwerking van gedecontamineerd afval is verwijdering door verbranden. Het gedecontamineerde afval moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het decontaminatieproces moet voldoen aan de richtlijn van het RIVM
  • Het afval moet worden geregistreerd onder de euralcode 18 01 04 (afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen om infectie te voorkomen).
  • De ontvangende partij van het afval moet hiervoor vergund zijn.
  • Het afval moet gescheiden verbrand worden (vermenging met andere afvalstromen zoals huisvuil is niet toegestaan).

Afvoeren

Bovenstaande betekent dat het geautoclaveerde afval apart in een container moet worden afgevoerd.

Afvoer van het materiaal naar Attero in Groningen en de Stainkoeln Groningen is niet toegestaan.

Aanvragen van extra tijdelijke containers, opdracht voor lediging t.a.v. containers op afroep, schoonmaken van afvalcontainers, storingen, klachten en mutaties kunnen worden ingediend via het gebouwbeheer.

Verwerking

Geautoclaveerd afval wordt separaat verbrand. Vermenging met andere afvalstromen is dus niet toegestaan. Het verbranden van dit afval gebeurd in een daarvoor vergunde verbrandingsinstallatie.

Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English