Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Green Office GroningenCourse: Green GrowthLecture 7:

4 december

Clean Tech Playground De Ceuvel
J. Hodde

De Ceuvel is een bijzondere plek in Amsterdam-Noord. Aan het Johan van Hasseltkanaal heeft meer dan 100 jaar scheepsbouw plaatsgevonden. De scheepswerf, die de naam ‘De weduwe Jeltje Ceuvel’ droeg, was de laatste grote veste van scheepsbouw in het industriële oude noorden van de stad. Iets meer dan 10 jaar geleden werd er een brug gebouwd over dit kanaal en werd de doorgang voor schepen geblokkeerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot herontwikkeling van het gebied met als resultaat Clean Tech Playground De Ceuvel; een bruisende gemeenschap van duurzame ondernemers en kunstenaars met een groen hart, die eigenhandig hebben meegebouwd aan hun werkplek in Amsterdams eerste circulaire broedplaats. Een plek met creatieve werkplaatsen, een cultureel podium, café-restaurant, bed & breakfast en innovatieve technieken om kringlopen te sluiten.

Tijdens de lezing wordt uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het project en de visie daar achter, zowel op sociaal als op technologisch gebied. Daarnaast zullen enkele belangrijke onderwerpen binnen de klimaatproblematiek, zowel op mondiale als lokale schaal, aan bod komen en worden gekoppeld aan oplossingen die De Ceuvel heeft geïmplementeerd. In het tweede gedeelte van de lezing komen de lessen die hierbij zijn geleerd aan bod en wordt een vertaalslag gemaakt naar duurzaamheid in het dagelijks leven. Tevens zal er een blik worden geworpen op de toekomst vanuit het perspectief van bottom-up stedelijke ontwikkeling.

Laatst gewijzigd:28 maart 2018 16:22
printView this page in: English