Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Duurzame universiteitGreen Office GroningenWord actief

Introductie

Wat zijn ambassadors?
Als Green Office zien we toe op het verduurzamen van de RUG, en het promoten van duurzaamheid onder studenten en medewerkers. Dat gaat tot nu toe erg goed, maar we merken dat er meer progressie te halen is. Momenteel is duurzaamheid erg trending als beleids- bedrijf- en onderzoeksthema, waardoor er in allerlei verschillende hoeken van de universiteit aandacht wordt besteed aan het onderwerp. Dat zie je terug in de hoeveelheid lezingen, congressen en andere evenementen van verschillende organisaties en verenigingen waarin duurzaamheid centraal staat.

Bij de Green Office krijgen we dan ook veel vragen van studenten en werknemers over hoe zij iets met duurzaamheid kunnen doen en hoe zij een steentje kunnen bijdragen aan de transitie. Dat gebeurt al een aantal jaren, en daarom hadden we een kleine 3 jaar geleden een programma opgericht om deze vrijwilligers een plekje te geven waar zij aan duurzaamheid kunnen werken. In dit programma, genaamd ‘Sustainability Ambassadors’, is er een groep vrijwilligers per faculteit die werkt aan het verduurzamen van hun faculteit. Daarbij zijn allerlei verschillende activiteiten georganiseerd, variërend van kookworkshops, filmavonden en gastcolleges tot een complete ‘health-week’.

Deze ambassadors zijn van onschatbare waarde voor het verspreiden van de duurzaamheid boodschap. Omdat ze in alle verschillende hoeken van de universiteit actief zijn weten zij beter dan wij hoe duurzaamheid een rol speelt op hun faculteit, hun vakgebied en hun studiemateriaal. Daarmee zijn zij beter in staat dan wij om een duurzame gedachtengoed onder hun college’s en studiegenoten te stimuleren. Het wordt tijd dat duurzaamheid als vanzelfsprekend wordt gezien op elke faculteit, en die verandering starten we van binnenuit!

Waarom bestaat dit programma?
Er zijn een aantal redenen waarom we het ambassadeur programma zodanig belangrijk vinden dat we het nu willen herontwikkelen:

  1. Ten eerste biedt het ons een mogelijkheid om duurzaamheid meer op de kaart te zetten in de RUG dan wij ooit zelf zouden kunnen doen door middel van meer en wellicht grotere duurzame activiteiten.
  2. Ten tweede, het past in de trend van onze rolverandering, waarin we verschuiven van een organiserende naar een faciliterende organisatie. Zoals eerder genoemd worden er steeds meer activiteiten omtrent duurzaamheid georganiseerd, wat betekent dat wij die rol steeds minder vaak hoeven te vervullen. Daardoor ontstaat er ruimte voor ons om juist meer te richten op beleid en het aansturen/ondersteunen van al deze verschillende activiteiten. Omdat we in het ambassadeur programma ook aansturen op activiteiten over de hele RUG past dit perfect binnen onze meer faciliterende rol.
  3. Dit sluit ook aan op ons derde punt: duurzaamheid is niet iets wat alleen wij moeten oppakken, maar de RUG als geheel. De activiteiten die we organiseren zullen altijd maar een beperkte groep bereiken, die vaak al iets met duurzaamheid hebben. Met het programma kunnen we een veel groter netwerk creëren waarmee veel mensen bereikt kunnen worden.


Doelen
Het hoofddoel van het nieuwe programma is gelijk aan de doelstelling van de Green Office: een duurzamere universiteit creëren. Dat is een erg abstract doel, en daarom hebben we voor onszelf een concrete doelstelling bepaalt. Het vernieuwde programma zou voor ons succesvol zijn als over een jaar de volgende doelstellingen zijn gehaald:

• Elke faculteit heeft een actieve sustainability embassy
• Elke embassy bestaat uit minstens 10 ambassadeurs
• Elke embassy organiseert minstens 4 activiteiten omtrent duurzaamheid per jaar

Laatst gewijzigd:30 januari 2018 16:45
printOok beschikbaar in het: English