Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?General

Voedselverspilling

Maatregelen tegen voedselverspilling

Voedselverspilling is zonde, dat is iets waar iedereen het over eens kan worden. Zonde van de voedingsstoffen die er in het voedsel zitten, zonde van het geld en zonde van de moeite die de boer en de rest van de keten erin gestopt hebben. Food & Drinks zet zich in om verspilling van voedsel binnen de restaurants en andere restauratieve voorzieningen van de universiteit tot een minimum te beperken. Dit doen we door:

 • Producten die overblijven waar dat kan te verwerken in nieuwe producten (overgebleven fruit en zuivel gebruiken in smoothies, dagoud brood gebruiken om croutons van te maken, etc)
 • Mogelijkheid om drie keer per week te bestellen, waardoor er weinig voorraad is en dus ook weinig slecht kan worden tijdens opslag; ( ik heb dit er van gemaakt omdat we indien mogelijk de frequentie van bestellen zo laag mogelijk houden om onnodig transport te beperken, soms juist twee of 1 keer per week )
 • Afspraken te maken met leveranciers over kleinere besteleenheden (de mogelijkheid om bijvoorbeeld 1 liter van een product te bestellen in plaats van 10 liter, als er maar 1 liter nodig is) en snelle levering, waardoor producten minder lang bij de leverancier staan wat gunstig is met betrekking tot de houdbaarheidsdatum;
 • Door bij het warme lunchaanbod een aangepaste prijs en een aangepast gewicht te hanteren, zodat onnodig weggooien voorkomen wordt;
 • Te werken met een menucyclus en gericht in te kopen op basis van afgemeten receptuur;
 • Het inzetten van actiestickers ( 30 % korting ) aan het eind van de dag;
 • Te werken met flexibele combi-deals (koffie + koek, broodje + zuivel) voor producten die minder snel verkocht lijken te worden;
 • Personeel bewust te maken om de bereiding zoveel mogelijk af te stemmen op de te verwachte bezoekersaantallen;
 • In een aantal gevallen te kiezen voor diepvriesproducten. Deze producten zijn lang houdbaar zonder veel voedingswaarde te verliezen en kunnen door de dag heen gedoseerd worden ontdooit, aangepast op de afname;
 • Bij een grote lunchreservering niet alles gelijktijdig neer te zetten maar (vooral bederfelijke) producten gefaseerd neer te zetten.
 • Te werken met First In First Out (FIFO), waarbij producten zoveel mogelijk verkocht worden in volgorde van houdbaarheidsdatum.
 • Het bijhouden van het verlies door dit te registreren via de kassa en deze informatie vervolgens te gebruiken om de inkoop beter mee te sturen en bewustwording te creëren.

Doelstellingen

Al deze maatregelen leiden ertoe dat er dagelijks zo min mogelijk verspilt wordt. Hierin zijn we al erg ver gekomen. Over 2014 was het verlies (breuk) 1 % van de omzet op jaarbasis. Elke dag werken we aan een nog lager verlies. Daarbij willen we u ook betrekken. Onze doelstellingen voor het komende jaar zijn dan ook om naast de al bestaande maatregelen:

 • de prestaties van de RUG te vergelijken met andere universiteiten en te leren van de universiteiten met een laag verlies;
 • meer te communiceren over wat we doen om voedselverspilling te voorkomen en bezoekers hier meer bij te betrekken. Zo is er meer bewustwording bij bezoekers over voedselverspilling en wordt het gemakkelijker om het er met bezoekers over te hebben en input te ontvangen;
 • jaarlijks een monitoringsverslag uit te brengen waarin de voortgang van de vermindering van het verlies zichtbaar wordt.
Laatst gewijzigd:25 maart 2015 13:55