Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?

Dick Jager over duurzaamheid aan de RUG

Dick Jager
Dick Jager

Hoe is de stuurgroep duurzaamheid ontstaan?
De stuurgroep duurzaamheid is twee jaar geleden officieel ingesteld door het College van Bestuur ter opvolging van de toenmalige klankbordgroep duurzaamheid/milieu. Deze klankbordgroep ben ik samen met Karin Ree (wetenschapswinkel) en Ton Schoot-Uiterkamp (Hoogleraar IVEM) in 1996 begonnen, nadat ik door de universiteit ben aangenomen als milieudeskundige. Toen Ton Schoot-Uiterkamp met emeritaat ging is de klankbordgroep langzamerhand verdwenen. Dat was jammer, maar tegelijkertijd kwam vanuit de universiteit zelf ook meer aandacht voor duurzaamheid. De stuurgroep duurzaamheid is vervolgens gestart met Henk Mol als voorzitter en Karin Ree en ik als dagelijks bestuur.

Wat is de rol van de stuurgroep op het gebied van duurzaamheid precies?
De stuurgroep heeft een adviserende rol naar het College. We kijken bijvoorbeeld naar vragen als: ‘Hoe maken we het afvalwater schoner?’ ,‘Hoe verbruiken we minder energie binnen de universiteit?’ en ‘Hoe kunnen we de hoeveelheden afval verminderen?’. De RUG produceert bijvoorbeeld 62 miljoen kopietjes per jaar. Wanneer je die op een stapel legt, heb je een stapel van 6.5 km hoog.

Een ander voorbeeld zijn onze kantines, wij kijken hoe we omgaan met ons eten. Is dat verantwoord, of eten we alleen maar plofkippen? Over zulke onderwerpen proberen wij het bestuur te adviseren. Op die manier kunnen we daar als universiteit een standpunt over innemen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een aantal adviezen geschreven over led-verlichting, met als gevolg dat wij de eerste zijn die sportvelden hebben met led-verlichting. Dat zijn zaken die mede gerealiseerd zijn door de klankbordgroep.

Zijn er naast de led-verlichting nog andere concrete voorbeelden te noemen die gerealiseerd zijn?
Neem bijvoorbeeld de Green Mind Award. Zo’n anderhalf jaar geleden zag ik op een bijeenkomst van andere universiteiten dat Amsterdam zoiets organiseerde. Ik wilde hetzelfde organiseren voor de RUG. Ik schreef een plan aan het College van Bestuur en ook zij waren enthousiast. Je ziet het overal terug en hopelijk kunnen we dit jaar de onderwerpen realiseren. De eerste prijs is gegaan naar een plan dat o.a. betrekking heeft op het verminderen van het energieverbruik van de Bernouilliborg. Dat is een goed voorbeeld van een project waarbij bedrijfsvoering en wetenschap samen werken aan een project om minder energie te verbruiken en om mensen door middel van gedrag ertoe te bewegen om minder afval te produceren. Verder worden er zonnecollectoren geplaatst op het sportcentrum (de tweede prijs) voor het verwarmen van het douchewater en is de derde prijs naar de parasols met zonnecellen gegaan, die we ook gaan realiseren.

Een ander voorbeeld is een project waarbij we samen werken met prof. Dr. Linda Steg (psychologie/gedragswetenschappen). Hierbij gaat het om de vraag hoe we met gedragsverandering mensen zover kunnen krijgen dat ze minder energie gaan verbruiken.

Zo zijn er de loop der jaren veel technische maatregelen door het Facilitair bedrijf en ook VGI gerealiseerd om het energieverbruik te verminderen. Er is bijvoorbeeld overal betere verlichting aangebracht, er zijn ramen met dubbel glas geïnstalleerd en betere ketels geplaatst. Bij bijvoorbeeld levenswetenschappen zie je dit goed terug. Daar heb je kweekcellen met planten waar veel verlichting voor nodig is. In een jaar hebben we daar bijna 100.000 euro geïnvesteerd in led-verlichting en in twee jaar tijd halen we dat bedrag er alweer uit door energiebesparing. Bovendien bleek dat de planten er ook nog beter van groeiden! In 2014 worden op enkele panden van de RUG ook de eerste zonnepanelen geplaatst.

En hoe zit het met de duurzaamheid van onze kantines?
Ik heb me dit jaar ook bezig gehouden met het invullen van een tweetal rankings: de Greenmetric ranking (internationale ranking) en de sustainable ranking (nationaal niveau) een aantal vragen hadden onder anderen betrekking op de voeding in de kantines. Daar heb ik toen met Jaap de Rademaker (coördinator hospitality services)) over gesproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat wij een zeer duurzame instelling zijn wanneer het aankomt op het eten dat wij serveren in de kantine. Het is zelfs mogelijk dat we een fairtrade universiteit worden.

Ik denk ook dat het belangrijk is dat wij als universiteit vertellen wat we doen op het gebied van duurzaamheid. Dat spreekt studenten ook aan. De kantines en de koffiemachines zijn fairtrade en duurzaam en dat mogen mensen best weten.

Heeft u verder nog iets dat u wilt delen?
Zullen we het nog even over afval hebben? Want dat doen wij als universiteit heel erg goed. We hebben 28 verschillende afvalstromen die we scheiden. En voordat het de deur uitgaat worden alle kilo’s gewogen. Binnen de RUG geldt: ‘De vervuiler betaalt’, dus de faculteiten die veel afval produceren zijn duurder uit. Afval dat aangeboden wordt voor recycling kost veel minder dan dat wat uit de afvalbakken komt, omdat dit verbrand moet worden. Ten gevolge produceren we zo’n 37% minder afval in vergelijking tot 1996.

Zijn er nog grootse plannen voor de toekomst?
Jazeker, de Energy Academy! Daar moet een nieuw gebouw voor komen dat niet alleen zelfvoorzienend is wat betreft de eigen energie, maar zelfs energie moet opleveren. En natuurlijk de activiteiten die gaan plaats vinden in het kader van de viering van het 400 jarig bestaan van de universiteit (RUG 4∞) met het thema Sustainable Society en Healthy Ageing. De RUG zal zich in het Lustrumjaar in dat kader ook goed willen presenteren op het gebied van duurzaamheid. De voorbereidingen hiertoe lopen dan ook volop.

Laatst gewijzigd:21 juli 2017 16:59