Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Strategische doelen

Talentontwikkeling

Huidige sitiuatie

Talentontwikkeling is een kernthema bij de Rijksuniversiteit Groningen. Geïnteresseerde middelbare scholieren kunnen voorbereidende cursussen volgen aan de Scholierenacademie. Bachelorstudenten kunnen kiezen uit minoren, een extra-curriculair Honours-programma volgen of deelnemen aan het University College, afhankelijk van hun interesse en talenten. En Masterstudenten kunnen kiezen uit reguliere programma’s of een Research Master en daarnaast een Honours-programma volgen. Tot slot bieden de Graduate Schools van de faculteiten Research Master-studenten en PhD-kandidaten verschillende mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen.

Voor getalenteerde onderzoekers beschikken we over een tenure track-systeem waarvan de Rosalind Franklin Fellowships een speciaal onderdeel zijn om getalenteerde vrouwelijke onderzoekers aan te trekken. Ook bieden we onze wetenschappelijke staf academische managementtraining aan en faciliteren we de ontwikkeling van onderwijskwaliteit door middel van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO). Daarnaast is er een ‘dean of Talent Development’ aangesteld, wiens taak het is getalenteerde onderzoekers te scouten en te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun carrière.

Alle studenten, PhD-kandidaten en medewerkers kunnen tevens gebruik maken van diverse andere faciliteiten om hun talenten verder te ontwikkelen , waaronder vele cursussen en speciale programma’s, zoals het Talent Travel-programma. Dit stelt iedereen in staat interesses en vaardigheden te onderzoeken en een volgende stap in de carrière te plannen, hetzij in de academische wereld of daarbuiten.

Visie

Talentontwikkeling is essentieel om topresultaten te behalen in onderzoek en onderwijs. Als we geen getalenteerde mensen aantrekken en helpen zich te ontwikkelen, kunnen we geen topresultaten (blijven) behalen. Daarom streeft de universiteit ernaar een omgeving te bieden waarin talent wordt herkend en kan groeien. Onze medewerkers, PhD-kandidaten en studenten krijgen volop mogelijkheden om specifieke talenten te trainen en te ontwikkelen. Leren om te werken in een internationale context en samen te werken met anderen zijn essentiële elementen van deze training, evenals maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemende houding. De universiteit kan de samenleving zo een competente en goed geïnformeerde beroepsbevolking bieden die een significante bijdrage levert aan het oplossen van de problemen in de wereld.

Studenten

Alle studenten volgen aantrekkelijke programma’s die de ontwikkeling van specifieke talenten bevorderen. Daarnaast brengen deze programma’s de nodige kennis en vaardigheden over waarmee studenten aan de top van de samenleving kunnen presteren. Zeer getalenteerde en gemotiveerde studenten krijgen extra uitdagingen, bijvoorbeeld via het University College, de Honours-programma’s en Research Masters. Ook hebben ze de mogelijkheid zich in te schrijven voor meerdere studies.

PhD-kandidaten

De Graduate Schools bieden een omgeving waarin Research Master-studenten en PhD-kandidaten floreren. In deze interdisciplinaire, internationale setting werken ze samen met prominente academici aan uitdagende onderzoeksvragen. Tegelijkertijd worden ze klaargestoomd voor een carrière in de academische wereld of daarbuiten.

Medewerkers

De universiteit wil al het beschikbare academische talent gebruiken. Daarom streven we ernaar vrouwelijk en mannelijk talent van over de hele wereld aan te trekken. De universiteit biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden om dit te bereiken, zoals het tenure track-systeem en uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden. Daarmee is zij een aantrekkelijke werkgever voor onderzoekers en ondersteunende medewerkers in alle stadia van hun carrière en uit alle werelddelen. De onderzoekers worden actief aangemoedigd en ondersteund om hun onderzoeks- en onderwijsvaardigheden te ontwikkelen. De ontwikkeling van ondersteunende medewerkers is gericht op een brede inzetbaarheid en de benodigde specifieke vaardigheden. Er wordt speciale aandacht besteed aan de perspectieven en de ontwikkeling van de carrière van beginnende onderzoekers. zoals postdoctorale onderzoekers en startende tenure trackers.

Doel

Ons doel is de meest getalenteerde studenten en medewerkers aan te trekken, te behouden en te helpen zich te ontwikkelen, in overeenstemming met de ambities van de universiteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. We bereiken ons doel door:

  • goede internationale programma’s te bieden aan alle studenten en de meest gemotiveerde studenten met uitzonderlijke talenten extra uit te dagen;
  • via de Graduate Schools een omgeving te bieden waarin Research Master-studenten en PhD-kandidaten floreren en worden opgeleid tot vernieuwers in de academische wereld en daarbuiten;
  • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden voor getalenteerde medewerkers;
  • een stimulerende, inclusieve academische gemeenschap te realiseren waarin studenten, PhD-kandidaten en medewerkers hun talenten ontwikkelen in samenwerking met anderen en met de ondersteuning van het management en de organisatie.

Strategie

Om de kwaliteit van de internationale studieprogramma’s te borgen wordt het concept van de ‘international classroom’ toegepast op bachelor- en masterprogramma’s. We zullen ook meer internationale studenten en medewerkers werven om de benodigde internationale context te creëren. Hiervoor vergroten we de zichtbaarheid en status van de Rijksuniversiteit Groningen via internationale netwerken en de oprichting van internationale branch-campussen. Daarnaast bieden we extra uitdagingen middels de speciale programma’s die al beschikbaar zijn, zoals de Honours-programma’s. De Research Master- en PhD-programma’s worden aangepast aan hedendaagse eisen en de verschillende carrièremogelijkheden van studenten en PhD-kandidaten. Daardoor zullen we getalenteerde jonge onderzoekers uit de hele wereld met verschillende achtergronden aantrekken en opleiden.

Getalenteerde onderzoekers (mannen en vrouwen) worden aangesproken door de attractieve carrièremogelijkheden van de universiteit. Het tenure track-systeem en de Rosalind Franklin Fellowships worden hiervoor Daarnaast worden de carrièremogelijkheden voor onderzoekers uitgebreid om de vooruitzichten op het gebied van onderwijs en talentontwikkeling te verbeteren. Ook gaan we kijken naar secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kinderopvang en ondersteuning voor partners, om talent aan te trekken en te behouden.

Daarnaast zullen we onze talentprogramma’s uitbreiden en de mobiliteitsopties verbeteren om de ontwikkeling van medewerkers verder te bevorderen. Getalenteerde afgestudeerden en medewerkers die zich aan het begin van hun loopbaan bevinden begeleiden we actief om hun carrière te plannen en te ontwikkelen. Desgewenst helpen we hen werk te vinden bij andere gerenommeerde instellingen.

Aan de basis van onze talentontwikkeling staat een academische gemeenschap waarin iedereen meetelt. Om dit te realiseren besteden we expliciet aandacht aan inclusief leiderschap, intercultureel bewustzijn en competenties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking bij de training van medewerkers. Ten slotte bieden we een veilige en toegankelijke werk- en leeromgeving.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:10
printView this page in: English