Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Voorzieningen

Infrastructuur

Infrastructuur

Er wordt een moderne, efficiënte en stimulerende werk- en studie-infrastructuur geboden om excellente academische en ondersteunende prestaties mogelijk te maken. De belangrijkste elementen van deze infrastructuur zijn een duurzame bedrijfsvoering, moderne en waar mogelijk baanbrekende technologie en passende accommodatie.

Duurzame bedrijfsvoering

Huidige situatie

De Rijksuniversiteit Groningen wil een substantiële bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzame samenleving. De universiteit richt zich op een duurzame bedrijfsvoering en het verweven van duurzaamheidsconcepten in onderwijs en onderzoek. De ambities van de universiteit tot 2020 zijn uiteengezet in een routekaart en de eerste projecten zijn al gestart.

Visie

Als maatschappelijk verantwoorde instelling bevordert de Rijksuniversiteit Groningen duurzame ontwikkeling in de hele universiteit. Dit houdt in dat duurzaamheidsconcepten niet alleen worden toegepast in onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering en in personeelszaken.

Doel

Het doel is te streven een CO2-neutrale omgeving te verkrijgen en duurzaam gedrag te bevorderen onder zowel medewerkers als studenten in hun werk, studie en dagelijks leven.

We bereiken dit doel door:

  • duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van onze medewerkers te bevorderen;
  • een duurzame, gezonde werk- en studieomgeving te bieden.

Strategieën

We zullen onze programma’s Talent Travel, dat mobiliteit ondersteunt, en Balans, dat een gezonde levensstijl ondersteunt, voortzetten en uitbreiden. Het doel is een duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van onze medewerkers te bevorderen.

Het energiezuinig maken van onze oude en nieuwe gebouwen en het ecologisch onderhouden van onze terreinen helpt ons om een duurzame werkomgeving te bieden op de universiteit. Verder beperken we onze milieuvoetafdruk door te streven naar 100% duurzame inkoop, maximaal gebruik van duurzame grondstoffen, vermindering van afval en het bevorderen van afvalscheiding. Daarbij zorgen we ervoor dat ons streven naar 100% duurzaamheid niet van invloed is op de leefbaarheid van de gebouwen en hun omgeving.

Informatietechnologie

Huidige situatie

De Rijksuniversiteit Groningen beschikt over IT-diensten van topkwaliteit ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek. Medewerkers en studenten kunnen gebruikmaken van uitstekend uitgeruste onderwijs- en praktijkruimtes met moderne pc’s, flatscreens en de nieuwste IT-onderwijstools. Krachtige computers en faciliteiten voor virtual reality bieden onderzoekers de gelegenheid aan de grenzen van het weten te werken. Waar mogelijk worden nieuwe IT-ontwikkelingen ingezet, gemonitord en geïmplementeerd. Er wordt flexibele ondersteuning geboden zodat gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van alle IT-faciliteiten.

Visie

IT-innovatie en -ondersteuning zijn essentieel om topresultaten te behalen op het gebied van onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en talentontwikkeling. IT speelt in deze processen de rol van ‘enabler’. De universiteit heeft een leidende rol om medewerkers en studenten geavanceerde kennis en moderne IT-tools en -ondersteuning te bieden binnen een internationale, coöperatieve setting.

Doel

Het doel is onderwijs, onderzoek en management met IT mogelijk te maken. Daartoe zullen we:

  • actief geavanceerde IT-ontwikkelingen toepassen, monitoren en implementeren;
  • een toegankelijke en robuuste IT-infrastructuur garanderen;
  • medewerkers en studenten ondersteunen bij en trainen in het gebruik van IT-faciliteiten en -tools.

Strategieën

Bij de nieuwe IT-ontwikkelingen die de komende jaren worden geïmplementeerd ligt de nadruk op studentgericht onderwijs, big data en informatie. Het studentgericht onderwijs blijven we bevorderen door gebruik te maken van ‘learning analytics’ en gepersonaliseerde systemen. Ook wordt de integratie van onderwijssystemen verbeterd.

Het onderzoek heeft baat bij de toegenomen impact en toegankelijkheid van een infrastructuur van topkwaliteit, die krachtige computers, faciliteiten voor big data en deskundige ondersteuning van datawetenschappers biedt. Bovendien ontwikkelen we een toegankelijke infrastructuur voor het genereren en archiveren van wetenschappelijke output en het beheren van wetenschappelijke gegevens.

Studenten, medewerkers en management moeten de informatie ontvangen die ze nodig hebben. Daartoe bieden we een beperkt aantal toegankelijke, betrouwbare en robuuste informatiesystemen met extra beveiliging en een goede bescherming van de privacy. Verder stellen we medewerkers en studenten in staat de digitale vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben en de kennis van informatietechnologie in het eigen vakgebied te vergroten.

Huisvesting 4

Huidige situatie

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de stedelijke ontwikkeling van de stad Groningen beïnvloed. Wat de huisvesting betreft is de aandacht verschoven van groei en ontwikkeling naar de kwaliteit van de gebouwen en de directe omgeving. De eisen voor werk-, onderzoeks- en studieruimten en de directe omgeving veranderen, evenals de aard van de benodigde huisvesting en bijbehorende gebouwen

Visie

Onze gebouwen zijn een middel om een doel te bereiken: ze creëren de omstandigheden waarin onze internationale universiteitsgemeenschap kan floreren. Collegezalen, laboratoria, kantoren, restaurants, studieruimtes en hun directe omgeving zijn allemaal essentieel voor goed onderwijs en onderzoek. Ze vormen een werkplek voor wetenschappers.

Doel

Het doel is studenten en medewerkers hoogwaardige huisvesting te bieden om zo een optimale studie- en werkomgeving te creëren. Daartoe zullen we:

  • toekomstbestendige concepten voor onderwijs- en werkruimtes toepassen zodat ze kunnen worden aangepast aan veranderende aantallen en een veranderende samenstelling van de academische populatie;
  • gebruikmaken van groene technologie, duurzame materialen en interieurs die het welzijn van de gebruikers bevorderen.

Strategieën

Onze gebouwen worden aangepast om ze toekomstbestendig te maken. Flexibel en efficiënt zijn de sleutelwoorden in dit proces. Waar mogelijk creëren we flexibele werkplekken. We zullen onze collegezalen, studie- en onderzoekscentra, projectruimtes, vergaderruimten en restaurants meer concentreren en uitrusten met geavanceerde faciliteiten om zo een gemeenschap te creëren. Alle bouw- en renovatiewerkzaamheden worden duurzaam uitgevoerd met gebruik van groene technologie en duurzame materialen. Het doel is zo de totale onderhoudskosten te verlagen en het welzijn van onze studenten en medewerkers te verbeteren.

[1] Smart work, smart buildings’, Accommodatieplan 2015-2024.
http://www.rug.nl/about-us/where-do-we-stand/facts-and-figures/accommodation-plan-2015-2024.pdf

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:22
printView this page in: English