Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionResearch ethicsProefdierenInstitutional Animal Care and Use Committee

Dierexperimentencommissie

Projecten voor onderzoek of onderwijs met proefdieren mogen pas worden uitgevoerd als hiervoor een vergunning is afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD baseert een besluit over een project mede op het advies van de DEC-RUG. De DEC-RUG beoordeelt wetenschappelijke en ethische aspecten van projecten waarbij met proefdieren gewerkt wordt. De DEC-RUG beoordeelt het onderzoeksplan en gaat na of het belang van een dierproef opweegt tegen het ongerief dat de betrokken proefdieren ondervinden.

De DEC-RUG bestaat uit deskundigen op het gebied van wetenschap, het ontwerpen van proeven, (proef)diergeneeskunde, het houden, verzorgen en beschermen van dieren, en ethiek. Om onafhankelijk te kunnen oordelen zijn de voorzitter van de commissie en tenminste de helft van de andere leden niet in dienst van de RUG; verder zijn tenminste twee leden niet betrokken bij het uitvoeren van dierproeven.

Bij haar afweging gebruikt de DEC-RUG standpunten en richtlijnen die zijn opgesteld door de CCD. Daarbij hanteert de DEC-RUG ook de algemeen geldende standpunten uit de Code of Practice over diverse onderwerpen.

Aanvragen voor een projectvergunning worden door de RUG ingediend bij de CCD. Een aanvraag wordt opgesteld door daartoe bevoegde onderzoekers, in overleg met hun Instantie van Dierenwelzijn. Na het ontvangen van de aanvraag zal de CCD de DEC-RUG advies vragen over de aanvraag.

Reacties aan secretariaat DEC-RUG: secrdec.umcg@umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 oktober 2019 10:18
printView this page in: English