Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Nationale Studenten Enquête

Wat is de NSE?

Op 28 januari 2019 gaat de Nationale Studenten Enquête 2019 (NSE) van start! De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie. Ook de RUG doet hier dit jaar aan mee. Iedere student ontvangt een uitnodiging per e-mail. Met de resultaten van de NSE krijgen (aankomende) studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123.n l  én kunnen hogescholen en universiteiten hun kwaliteit verbeteren. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Deze stichting is een initiatief van de studentenorganisaties ISO  en LSVb en de onderwijskoepels Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK.

Link in studentmail

De link naar de enquête kun je in je studentmail vinden. Ben je de link naar de enquête kwijt? Via de NSE website kun je een nieuwe link aanvragen!

NSE

Resultaten voorgaande jaren

Het College van Bestuur gaat met de signalen uit de enquête aan de slag. Naar aanleiding van voorgaande uitkomsten zijn de volgende punten behandeld:

  • Loopbaan
    • Om te helpen bij de overgang tussen studie en loopbaan kunnen studenten gebruik maken van de dienstverlening van Career Services.
  • Toetsing en beoordeling
    • Uit de reacties op de enquête bleek dat een groot gedeelte van de studenten minder tevreden was over de toetsing en beoordeling. In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest op dit gebied en is de tevredenheid toegenomen. Toch blijft dit nog een punt dat aangepakt moet worden. Tijd en aandacht zal blijvend worden geïnvesteerd om dit punt nog meer te verbeteren.
  • Studieroosters, informatievoorziening en studiefaciliteiten
    • Met studieroosters, informatievoorziening en studiefaciliteiten zijn studenten meer tevreden dan de gemiddelde student aan een andere Nederlandse universiteit. In de toekomst wordt hier blijvend op ingezet om studenten tevreden te houden op deze punten.

Overigens laten de resultaten zien dat Groningse Masterstudenten erg tevreden zijn met de studie in het algemeen, de sfeer en het niveau van de opleiding. Verder bleek de inhoudsdeskundigheid van de docenten ook goed beoordeeld te worden. Daarnaast waren studenten positief over de mate waarin ze academische vaardigheden, zoals een kritische houding en analytisch denken, opdoen.

Privacyverklaring NSE 2019

Als je meedoet aan de NSE, worden persoonsgegevens van jou verwerkt. De RUG gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Meer informatie over het gebruik van je gegevens lees je in de privacyverklaring voor de NSE.

Laatst gewijzigd:14 januari 2019 08:58
printView this page in: English