Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionFacts and figures

Onderzoek tweede geldstroom

Vernieuwingsimpuls NWO

De vernieuwingsimpuls is het NWO-programma voor vernieuwing en verjonging van het wetenschappelijk onderzoek. Het vernieuwingsimpulsprogramma kent drie subidievormen:

 • Veni-subsidie: Voor de pas gepromoveerde excellente onderzoeker die aan het begin van haar of zijn wetenschappelijke carriere staat, maar toch al heeft aangetoond een opvallend onderzoektalent te bezitten. Veni-laureaten krijgen maximaal 200.000 euro voor drie jaar.
 • Vidi-subsidie: Voor de jonge excellente onderzoeker die na de promotie al een aantal jaren onderzoek heeft verricht en daarbij heeft aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelf tot ontwikkeling te kunnen brengen. Winnaars van een vidi-subsidie ontvangen maximaal 600.000 euro voor vijf jaar om een eigen vernieuwende onderzoeklijn te ontwikkelen en daartoe zelf een of meer onderzoekers aan te stellen.
 • Vici-subsidie: Voor de excellente gearriveerde onderzoeker die al een eigen onderzoekslijn heeft ontwikkeld en voor jonge onderzoekers als coach heeft gefungeerd. Dit subsidieprogramma biedt de mogelijkheid om een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, eventueel uitmondend in een structurele hoogleraarspositie. De Vici-subsidies bedragen maximaal 1.250.000 euro voor vijf jaar.  

Bij de RUG werden in 2009 14 Veni-aanvragen, 6 Vidi-aanvragen en 3 Vici-aanvragen gehonoreerd.  

Veni 2009

 • dr. Rudolf. A. de Boer (UMCG)
 • dr. Edwin Bremer (UMCG)
 • dr. M. Ming Cao (FSE)
 • dr. Lude Franke (UMCG)
 • dr. J. Fu (UMCG)
 • dr. Jingyuan Fu (UMCG)
 • dr. Valeria Gazzola (UMCG)
 • dr. Tibor Kudernac (FSE)
 • dr. Martine E. Maan (FSE)
 • dr. Peter van der Meer (UMCG)
 • dr. Mladen Popović (FGG)
 • dr. Marije aan het Rot (FGMW)
 • dr. Tanja Schwander (FSE)
 • dr. Martijn van Zomeren (FGMW)

Vidi 2009

 • dr. Barteld Kooi (FW)
 • prof.dr. Alexandra Lenz (FdL)
 • dr. Katja Loos (FSE)
 • dr. Esther Pascual (FdL)
 • dr. Dirk-Jan Scheffers (FSE)
 • dr. Sonja Smets  (FW/FSE)

Vici 2009

 • prof.dr. Andreas Herrmann (FSE)
 • dr. Mirjam Dur (FSE)
 • Monika Schmid (FdL)

bron: RUG Jaarverslag 2009

Laatst gewijzigd:13 februari 2017 10:58