Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenVeni, Vidi, Vici-laureaten

Toekenningen Veni, Vidi, Vici aan de RUG in 2015

Toekenningen Vici

Prof. dr. J. (Johan) Bos
Lost in Translation - Found in Meaning
Prof. dr. J. (Johan) Bos - Faculteit der Letteren, Computationele semantiek

Goed vertalen is een lastige klus. De betekenis moet zo goed mogelijk worden overgebracht, maar een letterlijke vertaling levert vaak onnatuurlijke constructies op. Soms kan een subtiele verandering in betekenis juist een mooiere vertaling opleveren. Hoe dit precies werkt, gaan computerlinguïsten uitzoeken door grote verzamelingen vertaalde teksten automatisch te analyseren.

Prof. dr. A. (Amina) Helmi
Galactic Archaeology in the Gaia era: Discovery and characterization of fossil records to uncover the history and distribution of mass of the Milky Way
Prof. dr. A (Amina) Helmi - Faculteit Science and Engineering, Kapteyn Astronomical Institute

Dankzij de recentelijk gelanceerde Europese Gaia-satelliet kunnen we de komende 5 jaar de vormingsgeschiedenis van de Melkweg ontrafelen. Gaia stelt ons in staat de resten van de bouwstenen van ons sterrenstelsel te vinden, zodat we kunnen reconstrueren hoe deze is gevormd en wat in detail de massaverdeling is.

Prof. dr. ir. DJM (Thea) Hilhorst
When disasters meet conflict. Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state institutions in different conflict scenarios.
Prof. dr. ir. D.J.M. (Thea) Hilhorst  - Faculteit der Letteren, Globalisation Studies Groningen

Natuurrampen én een conflict. Wat gebeurt er als er een natuurramp optreedt in een conflictgebied? Wat doet de overheid, hoe functioneren instituties en hoe gaan verschillende hulporganisaties hiermee om? Hoe voorkomen ze dat het conflict erger wordt? Dit wordt onderzocht in negen landen die kampen met natuurrampen én verschillende soorten conflict.

Prof. dr. M.C. (Marcel) Timmer
Mondiale Waardeketens: een nieuw perspectief op wereldwijde handel, banen en inkomensongelijkheid
Prof. dr. M.C. (Marcel) Timmer - Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Global Economics and Management

Een Ipad wordt ontwikkeld in de U.S., maar geproduceerd in China. Wie doet wat, waar en tegen welke beloning? Dit project onderzoekt de determinanten van handel en biedt nieuwe inzichten in de gevolgen voor banen en inkomens van werknemers op regionaal, nationaal en mondiaal niveau.

Prof. dr. R. (René) Veenstra
Anti-bullying programs 2.0: Tailored interventions to minimize bullying
Prof. dr. R. (René) Veenstra - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, onderzoeksschool ICS

Waarom lukt het tegengaan van pesten niet in alle klassen? Met sociale-netwerkanalyses en op maat gemaakt advies wordt getracht pestproblemen op te lossen. Interventies (betekenisvolle taken voor populaire pesters; steungroepen voor chronische pestslachtoffers; coachen van leerkrachten) worden ontwikkeld, ingevoerd en geëvalueerd om scholen te helpen in de strijd tegen pesten.

Prof. dr. M.A.W. (Marc) Verheijen
The panoramic Perspective on Gas and Galaxy Evolution
Prof. dr. M.A.W. (Marc) Verheijen - Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Sterrenkunde - Kapteyn Astronomical Institute

Met behulp van een innovatieve camera (APERTIF) speciaal gebouwd voor de Westerbork radio telescoop, wordt in de komende 5 jaar het waterstofgas in en rond tienduizenden sterrenstelsels bestudeerd. Dankzij het zeer grote blikveld van APERTIF worden uitgestrekte gebieden van het heelal voor het eerst in kaart gebracht en daarmee de belangrijke rol van het waterstofgas in de evolutie van sterrenstelsels in de laatste 3 miljard jaar.

Toekenningen Vidi

Prof. dr. ir. M. (Ming) Cao
Een evolutionaire aanpak van coördinatie van zelfzuchtige 'agents'
Prof. dr. ir. M. (Ming) Cao - Faculteit Science and Engineering, Discrete Technologie en Productie Automatisering - Engineering and Technology Institute Groningen

Robots en sensorennetwerken, gedistribueerde energienetten en vele facetten van de samenleving kunnen worden gemodelleerd als complexe netwerken van 'agents' die zelfzuchtige beslissingen nemen die vaak in conflict zijn met de doelstellingen van de groep. Ming Cao onderzoekt methoden om deze netwerken te coördineren en uiteindelijk dergelijke sociale dilemma’s op te lossen door middel van een aanpak waarin theorie en experimenten nauw met elkaar zijn verbonden.

Dr. T.A.C. (Tamara) Witschge
Journalistiek ondernemerschap in actie
Dr. T.A.C. (Tamara) Witschge - Faculteit der Letteren, Journalistieke cultuur en media - Research Centre for Media and Journalism Studies

Ondernemerschap is in opkomst in de journalistiek: In het digitale tijdperk zijn steeds meer journalisten naast het maken ook verantwoordelijk voor verkoop en verspreiding van nieuws en actualiteiten. Dit onderzoek bestudeert hoe ondernemerschap werk van journalisten beïnvloedt en welke gevolgen dit heeft voor hun taak van het informeren van burgers.

Dr. A.K.H. (Anna) Hirsch
Sneller op weg naar nieuwe geneesmiddelen
Dr. A.K.H. (Anna) Hirsch - Faculteit Science and Engineering, Bio-organic Chemistry - Stratingh Institute of Chemistry

De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel is een uitdagend proces. De onderzoekers gaan nieuwe methoden ontwikkelen die dit proces versnellen. Deze methoden zullen de chemici toepassen om moleculen te ontdekken die tot een geneesmiddel tegen malaria zouden kunnen worden ontwikkeld.

Dr. E. (Edwin) Otten
Goedkope elementen als basis voor katalysatoren
Dr. E. (Edwin) Otten - Faculteit Science and Engineering, Moleculaire Anorganische Chemie - Stratingh Institute of Chemistry

In hedendaagse chemische processen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van katalysatoren op basis van schaarse edelmetalen. Op zoek naar goedkopere en duurzame alternatieven proberen de onderzoekers de eigenschappen van deze edelmetalen na te bootsen met veel-voorkomende, goedkope elementen.

Dr. A. (Albert) Guskov
Nieuw licht op metaal transport
Dr. A. (Albert) Guskov - Faculteit Science and Engineering, Enzymologie - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechn.Inst.

Nikkel en kobalt zijn essentiële sporenelementen. Strikte regulering van de cellulaire opname is nodig omdat de elementen toxisch zijn bij verhoogde concentraties. Ik zal de structuur van transporteiwitten die deze opname katalyseren bestuderen met een spectaculaire nieuwe techniek. Dit werk kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Dr. W.C. (Wiktor) Szymanski
Besturing van geneesmiddelen met licht
Dr. W.C. (Wiktor) Szymanski - Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG, Radiologie

Geneesmiddelen zijn vaak actief buiten het aangetaste gebied, waardoor ze bijwerkingen en toxiciteit in de omgeving veroorzaken. Het doel van dit onderzoek is om methoden te vinden om licht te gebruiken teneinde de activiteit van geneesmiddelen alleen te richten op het gewenste gebied en binnen de gewenste tijd.

Drs. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink
Waarom reageren patiënten met type 2 diabetes verschillend op therapieën?
Drs. H.J. (Hiddo) Lambers Heerspink - Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG, Klinische Farmacie en Farmacologie

Sommige patiënten met type 2 diabetes en nierziekte reageren heel goed op de voorgeschreven geneesmiddelen, anderen niet. De onderzoekers bestuderen de onderliggende mechanismen waarom patiënten zo verschillend reageren om in de toekomst op basis van kenmerken van elke patiënt het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt te selecteren.

Toekenningen Veni

Descartes op de proef gesteld: tegengeluiden in de Gouden Eeuw
Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen - Faculteit Wijsbegeerte
In de zeventiende eeuw braken Descartes en zijn volgers met het Middeleeuwse wereldbeeld. Maar hun pogingen tot vernieuwing werden permanent op de proef gesteld door conservatieve denkers. Dit project onderzoekt hoe zij uitdagingen formuleerden voor nieuwe theorieën, en zo een belangrijke bijdrage leverden aan filosofische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.
Fighting multidrug-resistant bacteria
Dr. A. A. (Andreas) Bastian - Facullteit Science and Engineering

De toename van bacteriële resistentie tegen antibiotica en het feit dat de ontwikkeling van antibiotica bedrijfseconomisch onaantrekkelijk is, veroorzaken een bedreiging voor patiënten die geïnfecteerd zijn met multidrugresistente bacteriën. Het voorgestelde onderzoek richt zich op de ontdekking van kandidaatmedicijnen die resistentie tegen carbapenems, de laatste redmiddelen tegen bacteriën, omzeilen.

Hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost
Dr. J.P. (Jelmer) Borst - Faculteit Science and Engineering

In dit project wordt een simulatie gemaakt van hoe mensen ingewikkelde vraagstukken - zoals een algebra-opgave - verwerken in hun brein. Om de informatieverwerking van het brein te begrijpen gebruiken de wetenschappers twee nieuwe analysemethoden. Een dergelijke simulatie kan helpen om mensen beter te trainen in het oplossen van dit soort vraagstukken.

De rol van verwachtingen in economische modellen
Dr. J. R. (Jochem) de Bresser - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Verwachtingen over lonen, gezondheid en levensduur spelen een centrale rol in economische modellen van arbeidsaanbod en spaargedrag. Echter, economen hebben die verwachtingen tot nu toe benaderd met hun eigen voorspellingen op basis van beschikbare gegevens. In dit onderzoek verrijk ik economische modellen met de daadwerkelijke verwachtingen die mensen koesteren.

Tourism in Conflict Places: A Study of the Emotional Dynamics of Dark Tourism in the Palestinian West Bank
Dr. D.M. (Dorina Maria) Buda - Faculteit Ruimtelijk Wetenschappen

'Duister toerisme' verwijst naar toerisme in gebieden waar conflicten en wreedheden plaatsvinden. In dit project onderzoek ik hoe de emotionele en affectieve dynamiek tussen toeristen en lokale stakeholders de identiteit van conflictgebieden vormgeeft. Hierbij richt ik mij op toeristische ervaringen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.

Ongewone vertellers in hedendaagse fictie
Dr. M. (Marco) Caracciolo - Faculteit der Letteren

Waarom waarderen we romans die verteld worden door een psychopaat? Dit project onderzoekt hoe hedendaagse lezers omgaan met de 'ongebruikelijkheid' van dit soort vertellers; het identificeert een breed scala aan interpretatieve strategieën die lezers gebruiken in hun omgang met de cognitieve en ethische afstand tussen henzelf en fictieve personages.

Analyseren van 'big data' ter verbetering van gepersonaliseerde behandeling van kankerpatienten
Dr. R. (Rudolf) S.N. Fehrmann - Faculteit Medische Wetenschappen

Ik ga op zoek naar genetische afwijkingen, genen en biologische routes die verantwoordelijk zijn voor tumorgedrag en therapierespons. Dit zal helpen om te komen tot nieuwe kankertherapieën en gepersonaliseerde behandeling.

Nieuwe peptides voor food, farma en functionele materialen
P.W.J.M. (Pim) Frederix - Institute for Biomolecular Sciences and Biotechnology

Recente ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie maken het nu mogelijk om biomaterialen te ontdekken door middel van simulaties. Zo kunnen onderzoekers biologisch afbreekbare kleine eiwitten (peptides) vinden die spontaan nano-structuren vormen. Dit kan toegepast worden in cosmetica, voedingsmiddelen of biomedische industrie voor een betere textuur zonder niet-natuurlijke additieven.

Te 'dik' om te eten
Dr. K.A. (Klaske) Glashouwer - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Anorexia nervosa patiënten eten te weinig en zijn vaak ontevreden met hun lichaam. Ik onderzoek een nieuwe behandeling voor lichaamsontevredenheid bij mensen met anorexia. Op basis hiervan zal ik testen óf en hóe lichaamsontevredenheid leidt tot voedselrestrictie.

Hoe beïnvloeden veroudering en sociaal gedrag elkaar?
Dr. M. (Martijn) Hammers - Faculteit Science and Engineering

Ouders die geassisteerd worden door familieleden hoeven zelf minder te investeren in het ouderschap. De onderzoeker bepaalt of deze assistentie de veroudering van de ouders vertraagt in een wilde populatie dieren. Vervolgens worden wiskundige modellen ontwikkeld om de invloed van veroudering op sociaal gedrag te voorspellen.

Structure, function and mechanism of Pnu type transporters
Dr. M. (Michael) Jaehme - Faculteit Science and Engineering

Dit voorstel richt zich op de fundamentele vraag hoe bacteriële cellen vitamines opnemen. Kennis van dit proces kan gebruikt worden om aangrijpingspunten voor nieuwe antibiotica te vinden, en om nieuwe productiemethoden voor high-value chemicals te ontwikkelen.

Epigenetica van afweercellen in de hersenen
Dr. S.M. Kooistra - Faculteit Medische Wetenschappen

Microglia cellen vormen het immuunsysteem van de hersenen en beschermen het brein tegen infecties en hersenschade. Verstoorde microglia activiteit is betrokken bij ziektes van het brein, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen en cognitieve stoornissen. In dit onderzoek wordt de verstoring van microglia functies onderzocht op epigenetisch niveau met als einddoel het ontwikkelen van interventies.

Verhoogd risico op verstopte kransslagaders bij bloedstollingsafwijkingen
Dr. B.K. (Khan) Mahmoodi - UMCG / St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein - Cardiologie

De onderzoeker veronderstelt dat erfelijk versterkte bloedstolling, welke de kans op stolselvorming in de aderen vergroot, ook een belangrijke rol spelen in het optreden van hartaanvallen en het dichtgaan van omleidingen van de kransslagaders.

Taal leren van voorspelling
Dr. J.C. (Jacolien) Van Rij-Tange - Faculteit der Letteren

Waar voornaamwoorden zoals 'hij' of 'zij' naar verwijzen verandert van zin tot zin. Dit project past de leertheorie van Rescorla en Wagner toe op de verwerving van voornaamwoorden. Het centrale idee van deze theorie is dat kinderen leren van foute voorspellingen. Het project combineert experimenten, corpusonderzoek en computationeel modelleren.

Occasionalism and the secularization of early modern science: Understanding the dismissal of divine action during the scientific revolution
Dr. A. (Andrea) Sangiacomo - Faculteit Wijsbegeerte

In de zeventiende eeuw was de wetenschap nog theologisch gefundeerd, in de achttiende eeuw ogenschijnlijk niet meer. Waarom vond deze verandering plaats? Dit project onderzoekt hoe de secularisering van de wetenschap werd gestimuleerd door de reacties van enkele natuurfilosofen op de "occasionalistische" stelling dat God voortdurend in de natuur ingrijpt.

Vroeg historische akkerbouw in het moeras
Dr. M. (Mans) Schepers - Faculteit der Letteren

Veel archeologen denken dat akkerbouw in natte gebieden problematisch was. Toch worden bij opgravingen in het terpengebied akkerlagen aangetroffen, evenals een breed scala aan gewassen. In dit project wordt met behulp van plantenresten uit dit kweldergebied, gecombineerd met experimenteel onderzoek, aangetoond dat akkerbouw hier zonder inpoldering mogelijk is.

The web that was
Dr. M. (Michael) Stevenson - Faculteit der Letteren

Facebook, Google, Youtube: we gebruiken het web dagelijks, maar weten weinig over hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit onderzoek analyseert de webgeschiedenis via de programmeertaal Perl. Het geeft inzicht in de economische, culturele en technologische ontwikkelingen van het historische web en daarmee input voor de ontwikkeling van het toekomstige web.

Spreading Fertile Ideas - Social Network Influences on Having Children
Dr. G. (Gert) Stulp - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De sterke daling van het geboortecijfer in de 20e eeuw is vermoedelijk mede te verklaren door de invloed van sociale interacties. Het voorstel beoogt langlopende dataverzameling van netwerken en kinderkeuzes in twee populaties met sterk verschillende geboortecijfers. Recent ontwikkelde analysemethoden worden gebruikt om mogelijke netwerkinvloeden op kinderkeuze aan te tonen.

De kunst van het overtuigen
Dr. S. (Susanne) Täuber - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het is belangrijk om mensen ervan te overtuigen gezond te leven, maar wat als goedbedoelde pogingen averechts werken? Als gezond zijn wordt gezien als een morele plicht, kan dit leiden tot defensief gedrag. Ik onderzoek de effecten van morele oordelen op de zelfredzame participatiesamenleving die we na streven.

Helse buren. Van ontruiming naar oplossing bij woonoverlast
Mr. dr. M. (Michel) Vols - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Veel mensen ondervinden woonoverlast. Verhuurders en rechters proberen de overlast aan te pakken met behulp van ontruiming. Dit is niet oplossingsgericht. Ontruiming kan pas laat worden ingezet, is duur en verplaatst problemen. In dit project wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij slachtoffers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos raken.

Het Griekse paleis van Helena van Troje
Dr. C.W. (Corien) Wiersma - Faculteit der Letteren
In Griekenland (Ayios Vasilios) zijn resten gevonden van het paleis van koning Menelaüs en de schone Helena. Het urbanisatieproces van de paleisnederzetting wordt onderzocht door middel van geofysische en veld survey. De resultaten worden gebruikt voor het onderzoeken van de opkomst van Bronstijd paleisstaten, en de bescherming van de vindplaats.
Laatst gewijzigd:22 maart 2019 09:35
printView this page in: English