Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningen

Prijs Akademiehoogleraren

De KNAW kent jaarlijks twee prijzen van elk één miljoen euro toe aan de meest excellente onderzoeker in de sociale of geesteswetenschappen en aan de meest excellente onderzoeker in de natuur-, technische of levenswetenschappen. De KNAW wil met de Akademiehoogleraar beuzen excellente onderzoekers belonen die in hun carrière hebben aangetoond dat zij tot de absolute top van hun vakgebied behoren: een lifetime achievement award.

Bron: site KNAW

Onderstaande Groningers hebben de prijs in de loop der jaren ontvangen:

Prof. dr. E.G.E. de Vries
Prof. dr. E.G.E. de Vries

2010: Prof. dr. E.G.E. de Vries

Faculteit Medische Wetenschappen
De Vries (medische oncologie, Rijksuniversiteit Groningen) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege het baanbrekende onderzoek dat zij verricht binnen een zeer breed spectrum van de medische oncologie. Zij is een vooraanstaand internationaal onderzoeker en ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken in zowel wetenschappelijk onderzoek als patiëntenzorg.
Prof. dr. E.A. Bergshoeff
Prof. dr. E.A. Bergshoeff

2010: Prof. dr. E.A. Bergshoeff

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Bergshoeff (theoretische natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen) heeft belangrijke bijdragen geleverd aan wetenschappelijke doorbraken op het gebied van de snaartheorie en membranen. Hij is een internationaal erkend wetenschapper, wiens ideeën het vakgebied sterk hebben ontwikkeld en beïnvloed. Gedurende zijn carrière is Bergshoeff telkens vernieuwend geweest en zijn ontdekking van de brane theory is van blijvende invloed op de theoretische en mathematische natuurkunde.

Prof. dr. B.L. (Ben) Feringa
Prof. dr. B.L. (Ben) Feringa

2008: Prof. dr. B.L. (Ben) Feringa

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Feringa is benoemd vanwege zijn baanbrekende werk op scheikundig gebied. Hij verwierf wereldfaam met de synthese van organische moleculen. Feringa slaagde er als eerste in moleculaire motoren te synthetiseren die onder invloed van licht blijven draaien. Wereldwijd beschouwen zijn vakgenoten dit als een van de hoogtepunten van de moderne scheikunde. Veel van de postdoc-onderzoekers die hij uit de hele wereld heeft aangetrokken, bekleden inmiddels hoge functies aan gerenommeerde buitenlandse universiteiten.

Prof. dr. D.S. (Dirkje) Postma
Prof. dr. D.S. (Dirkje) Postma

2007: Prof. dr. D.S. (Dirkje) Postma

Faculteit Medische Wetenschappen
Postma, hoogleraar Pathofysiologie van de ademhaling aan de Rijksuniversiteit Groningen, is benoemd tot Akademiehoogleraar 'vanwege haar bijdragen op het gebied van luchtwegaandoeningen. Postma heeft zich beziggehouden met astma, chronische obstructieve longziekten (COPD) en allergieën. Als gevolg van haar vroege werk werd het gebruik van steroïden bij astmapatiënten een standaardbehandeling waar miljoenen mensen in de hele wereld baat bij hebben. Haar onderzoek strekt zich uit over een zeer breed gebied, waarbij ze deze terreinen stuk voor stuk op een originele en uiterst gedetailleerde wijze heeft onderzocht. Zowel haar klinische werk als haar fundamentele onderzoek is van een uitzonderlijk niveau. Ze heeft een opvallend groot aantal studenten opgeleid om het onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van deze slopende ziekten voort te zetten."

Prof. dr. A.P. (Bram) Buunk
Prof. dr. A.P. (Bram) Buunk

2005: Prof. dr. A.P. (Bram) Buunk

Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen
Buunk, hoogleraar Sociale psychologie aan de Universiteit Groningen, is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn invloedrijke theoretische bijdragen aan de sociale vergelijkingstheorie, zijn empirisch onderzoek naar sociale vergelijking in eerder onontgonnen domeinen, en zijn evolutionair-psychologische benadering van sociaal gedrag. Met zijn werk levert hij belangrijke bijdragen aan de oplossing van problemen op het gebied van werkgerelateerde stress en burn-out, geestelijke gezondheid en levensbedreigende ziekten. Zijn onderzoek heeft tevens belangrijke conclusies opgeleverd op het terrein van jaloezie en wederkerigheid in interpersoonlijke relaties

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 16:04
printView this page in: English