Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenVernoemde leerstoelen

Healthy Life Alliance leerstoel voor Prof. dr. Folkert Kuipers (2016)

prof. dr. Kuipers
prof. dr. Kuipers

De Rijksuniversiteit Groningen heeft tot instelling van een vernoemde leerstoel Healthy Life Alliance besloten en toegekend aan prof. dr. Folkert Kuipers. De instelling vindt plaats op grond van de missie en de bestaande activiteiten van de Noaber Foundation op het gebied van innovatie van zorg in een verouderende samenleving, alsmede op grond van de langdurige samenwerking tussen de Noaber Foundation, de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en in het kader van de Alliance for Healthy Ageing (AHA) met de Mayo Clinic, Rochester, MN, USA en de daaraan verbonden netwerken.  Een verdere uitbouw en verdieping van deze activiteiten vindt plaats binnen de Healthy Life Alliance, een nieuw initiatief van het Noaber Netwerk.

Healthy Life Alliance Leerstoel

Visie en missie van de Healthy Life Alliance zijn gericht op het realiseren van  een economisch duurzaam gezondheidszorg systeem gefocust op Gezond Leven ( Healthy Life ) vanuit een holistische benadering waarin  de volgende thema’s  centraal staan: 1. Health & Healthcare; 2. Health & Food; 3. Health & Built Environment; 4. Health & Work and Leisure. Het bestaande Noaber Netwerk heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk ontwikkeld rond het thema Healthcare, vooral in relatie tot Healthy Ageing. Om recht te doen aan de visie en om gestalte te geven aan de ambitie om meer impact te realiseren, wordt beoogd het netwerk uit te breiden met partners  die binnen de genoemde thema’s actief zijn zoals verwoord in de missie van de HLA: improving impact by accelerating network-growth.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) richt zich in haar activiteiten op 3 maatschappelijke thema’s: Energy Transition, Sustainable Society en Healthy Ageing. Het UMCG heeft als missie “Bouwen aan de toekomst van gezondheid” en streeft naar excellentie in de kerntaken patientenzorg, onderzoek en onderwijs/opleiding met als centraal thema “Healthy Ageing” (gezond en aktief ouder worden) vanuit het levensloop perspectief, hetgeen impliceert dat activiteiten zich niet beperken tot behandeling van ziekten maar ook op preventie en funktiebehoud. Essentieel in dezen is de verschuiving van een “single-disease” benadering naar een meer holistische benadering gericht op de impact van (meerdere) chronische condities (multi-morbiditeit) op het functioneren van het individu (personalized health). Innovaties in de zorg, o.a. middels implementatie van informatietechnologie en gebruik van “Big Data”,  maar ook nieuwe zorgconcepten, betere kennis van gezondheid en de rol daarin van voeding en andere omgevingsfactoren, aanpassingen in woonomgeving en versterking van sociale context, zijn hiervoor noodzakelijk. Dit vergt een multidisciplinaire aanpak: de toenemend vergrijzing van de bevolking in Nederland en elders in de wereld heeft immers grote economische en maatschappelijke gevolgen. Gezien de parallelle ambities zal de leerstoelhouder zich vooral ook richten op het verbinden van HLA-initiatieven met activiteiten van RUG, UMCG en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

Prof. dr. Folkert Kuipers (1957) is hoogleraar Kindergeneeskunde en hoofd van het Laboratorium voor Kindergeneeskunde van het UMCG. Van september 2008-maart 2016 was hij decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG.

Hij studeerde biologie aan de RUG (1982, cum laude)  en promoveerde in 1987 (cum laude). In 1988 kreeg hij een 5-jarige aanstelling als fellow van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). In 1992 werd hij voor een periode van 5 jaar als ‘Established Investigator’ benoemd door de Nederlandse Hartstichting. Zijn onderzoeksprogramma richt zich op regulatie en ontwikkeling van lipiden- en cholesterol metabolisme en transport in de lever en darm, en op de interacties tussen koolhydraat- en vetmetabolisme geassocieerd met obesitas en veroudering. Hij is een van de initiators van de Alliance for Healthy Ageing, een transatlantische netwerkorganisatie.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 16:04
printView this page in: English