Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionFacts and figuresPrizes and awards

Mozaïeksubsidies

In de wetenschap zijn minderheden ondervertegenwoordigd. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van OCW zijn een groot voorstander van diversiteit en maken zich zorgen over het talent dat voor de wetenschap verloren gaat. Waar ligt het aan? Om hiervan een beeld te krijgen heeft NWO in 2002 een onderzoek laten uitvoeren naar de vertegenwoordiging van en ervaringen bij allochtone onderzoekers aan de universiteiten. Een enquête onder de medewerkers toonde aan dat minderheidsgroepen – en met name de klassieke minderheidsgroepen, zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen – in de wetenschappelijk staf nauwelijks vertegenwoordigd waren. Daar stond tegenover dat de instroom van studenten uit deze groepen de laatste jaren gestaag was toegenomen en dat de uitval afnam. De doorstroming van afgestudeerden naar een promotieplaats bleek echter moeilijk te zijn. Enerzijds wisten academische instellingen kandidaten uit minderheidsgroeperingen nog niet goed op te sporen en aan zich te binden; anderzijds bleken deze kandidaten zelf vaak onvoldoende geïnformeerd en ontbrak het hen aan het juiste netwerk.

NWO en het ministerie van OCW hebben op basis van het onderzoek een programma ontwikkeld dat tot doel heeft meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen. Het Mozaïek programma is in 2004 van start gegaan. Het Mozaiëk programma liep van 2004 tot en met 2012.

Bron: NWO

In de loop der jaren hebben de volgende Groningers de subsidie ontvangen:

2010: Dhr. E.M. Alkozai BSc

Faculteit Medische Wetenschappen

Edris Alkozai (Afghanistan, 1984) gaat bij de afdeling Hepatobiliaire Chirurgie & Levertransplantatie van het UMCG onderzoek verrichten naar de rol van bloedplaatjes in de groei en uitzaaiing van levercelkanker. Bloedplaatjes spelen een centrale rol bij leverregeneratie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ze de groei van bepaalde soorten kanker stimuleren. Onduidelijk is of bloedplaatjes ook een rol spelen in de progressie van levercelkanker. In dit project zal de rol van bloedplaatjes bij groei en uitzaaiing van levercelkanker worden onderzocht.

Dr. T. Yarbay Duman
Dr. T. Yarbay Duman

2009: Dr. T. Yarbay Duman

Faculteit Letteren

Tuba Yarbay Duman onderzocht agrammatisme (een symptoom van afasie) in het Turks. Hoewel het Turks en het Nederlands qua structuur zeer verschillende talen zijn, blijkt uit haar onderzoek dat afasiepatiënten in beide talen problemen hebben met woordvolgorde en verwijzing naar het verleden. Naamvallen blijven relatief intact, maar kunnen de agrammatische spreker desondanks niet altijd helpen een zin goed te begrijpen.

2008: Dhr. E. Detsi BSc

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nano-porous metallic materials (nano-foams) are very promising materials for applications as actuators.

Producing these nano-foams with well-defined structure remains a big challenge so far. The PhD project aims to solve this problem by:

-a- producing nano-structured foams with controlled morphology and topology

-b- designing and optimizing electro-active cellular actuators based on these nano-structured foams.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 16:04