Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionFacts and figuresPrizes and awardsERC-laureaten

2016

Starting Grants

Dr. Peter van der Meer

Dr. Peter van der Meer
Dr. Peter van der Meer

Cardioloog Peter van der Meer (UMCG) onderzoekt het vroege ontstaan van hartfalen, voordat onherstelbare schade is opgetreden. Omdat het wegnemen van hartweefsel bij patiënten gevaarlijk voor ze is en zeker in vroege stadia van hartfalen onmogelijk is, maakt hij gebruik van pluripotente stamcellen: huidcellen die, door ze te reprogrammeren, tot stamcellen kunnen worden omgevormd. Hierdoor kunnen de onderzoekers een stukje kloppend hartweefsel maken van een patiënt met hartfalen. Door dit bloot te stellen aan uitlokkende factoren,bijvoorbeeld chemotherapie die schadelijk is voor het hart, probeert Van der Meer nieuwe paden te vinden die betrokken zijn bij het ontstaan van hartfalen.

Profielpagina van drs. P. van der Meer

Dr. Sasha Zhernakova

Dr. Sasha Zhernakova
Dr. Sasha Zhernakova

Geneticus Sasha Zhernakova (UMCG) onderzoekt hoe darmflora van jonge baby’s wordt gevormd. Bij de geboorte hebben baby’s een beperkt aantal bacteriën en virussen in hun darmen. Gedurende hun eerste levensjaar wordt dit uitgebreid en wordt de darmflora stabiel. Hoe virussen en bacteriën zich ontwikkelen en hoe dit de gezondheid van de baby zal beïnvloeden, onderzoekt Zhernakova. Ze kijkt hierbij zowel naar de genetische factoren als naar omgevingsfactoren als voeding, inentingen en ziektes. Zhernakova maakt voor haar onderzoek gebruik van de data van LifeLines-Next, waarin de data van 1500 baby’s van het eerste levensjaar is opgenomen.

Profielpagina van dr. S. Zhernakova

Dr. Romana Schirhagl

Biomedisch onderzoeker Romana Schirhagl (UMCG) onderzoekt het gedrag van vrije radicalen in de cel als gevolg van stress. Deze radicalen spelen een belangrijke rol in het lichaam, zowel positief als negatief. Zo helpen ze om bacteriën en virussen te bestrijden, maar kunnen ze ook gezonde cellen beschadigen. Omdat vrije radicalen maar zeer kort bestaan, zijn ze moeilijk te bestuderen. Schirhagl maakt gebruik van een techniek met nanodiamantjes, zeer kleine diamantdeeltjes, die reageren op de magnetische velden van de vrije radicalen door van helderheid te veranderen. Daarnaast bestudeert ze hoe vrije radicalen reageren op bijvoorbeeld de aanval van een bacterie. Hiermee hoopt ze nieuwe kennis te vergaren over het verouderingsproces van cellen.

Profielpagina van dr. R. Schirhagl

Dr. Pratika Dayal

Sterrenkundige Pratika Dayal doet onderzoek naar donkere materie en het ontstaan van sterrenstelsels in het tijdperk van de reïonisatie. Het ERC-project draagt de naam DELPHI (dark matter and the emergence of galaxies in the epoch of reionization). Sterrenstelselvorming in de eerste miljard jaar markeert een belangrijke periode in de geschiedenis van het universum: met deze sterrenstelsels als eerste lichtbronnen kwam er een einde aan de ‘kosmische middeleeuwen’. De stelsels produceerden de eerste fotonen waardoor de fragiele waterstofatomen konden losraken, het heelal doordringen en zo het proces van kosmische reïonisatie inluiden. De sterrenstelsels die in de eerste miljard jaar werden gevormd, gelden als de vroegste bouwstenen en bepalen als zodanig ook de fysieke eigenschappen van alle daaropvolgende sterrenstelselpopulaties. Dit project heeft ten doel een compleet en samenhangend theoretisch model op te zetten om inzicht te krijgen in de belangrijkste fysica die ten grondslag ligt aan sterrenstelselvorming en -evolutie in de eerste miljard jaar. Daarnaast wil Dayal deze kleine stelsels inzetten om licht te werpen op de onbekende aard van ‘donkere materie’, waaruit 80% van alle materie in het universum bestaat. De vroegste sterrenstelsels zijn de ‘Steen van Rosetta’ van de moderne astrofysica: ze zijn cruciaal om inzicht te verkrijgen in het prachtige, complexe heelal dat we vandaag de dag zien.

Profielpagina van dr. P. Dayal

Prof. Dr. Michael Dee

Profielpagina van prof. dr. M. Dee

Prof. Dr. Michael Dee
Prof. Dr. Michael Dee

Consolidator Grants

Prof. Dr. Giovanni Maglia

Giovanni Maglia, associate professor Chemische Biologie aan de RUG, heeft een Consolidator Grant gekregen van 2 miljoen euro voor het ontwikkelen van nanoporiën. Hij wil deze poriën gebruiken om eiwitten te identificeren, een techniek die gebruikt kan worden bij de diagnostiek van ziekten.

In zijn eerdere onderzoek heeft Maglia de nanoporiën gebruikt om individuele moleculen te bestuderen. Dit werk is ook gebaseerd op het feit dat ieder molecuul in een porie de stroom ionen door het membraan beïnvloedt. Veranderingen in het molecuul veranderen dan ook de stroom door de porie. In alle gevallen worden aangepaste natuurlijke poriën gebruikt. Maar nu wil Maglia totaal nieuwe poriën gaan ontwerpen en maken.

Profielpagina van Giovanni Maglia

Laatst gewijzigd:03 september 2019 16:20