Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionFacts and figuresPrizes and awardsERC-laureaten

2015

Starting Grants

Dr. Katalin Barta

Katalin Barta
Katalin Barta

Dr. Katalin Barta of the Synthetic Organic Chemistry group (Stratingh Institute for Chemistry) has been awarded an ERC Starting Grant of 1.5 million euros. During this research she will develop novel, fully sustainable catalytic methods for the conversion of renewable resources to industrially relevant bulk and fine chemicals. The approach combines several disciplines including homogeneous and heterogeneous catalysis in order to address key fundamental challenges in the field.

Profile page of Dr. K. Barta

Consolidator Grants

Dr. Karina Caputi

Dr. Karina Caputi
Dr. Karina Caputi

Dr. Karina Caputi, Assistant Professor at the Kapteyn Astronomical Institute, has received an ERC Consolidator Grant for EUR 1.9 million.

This ERC grant will allow her to build a team to study galaxy evolution in the early universe with her on-going Spitzer Exploration Science Program SMUVS, and work on the scientific preparation and first observations to be carried out with the forthcoming James Webb Space Telescope (JWST). This telescope will be the largest telescope ever sent to space by the time of its launch in 2018, and one of its main goals is discovering the first galaxies that were formed in the universe and the building blocks of today's massive galaxies at early cosmic times.

Profile page of Dr. K. Caputi

Prof.dr. Marcel van Vugt

Prof. Dr. Marcel van Vugt
Prof. Dr. Marcel van Vugt

Marcel van Vugt is hoogleraar moleculaire oncologie in het UMCG. Hij ontvangt de EU-subsidie voor zijn onderzoek naar replicatiestress. Tumor cellen maken veel fouten tijdens hun celdeling. Een groot deel daarvan ontstaat tijdens het verdubbelen van hun DNA; een proces dat DNA-replicatie heet. De gedachte is dat dit bij bepaalde tumoren vaker voor komt, met name bij zeer agressieve tumoren zoals triple-negatieve borst kanker en eierstokkanker. Dit fenomeen heet 'replicatie-stress'. In zijn onderzoek gaat Van Vugt na hoe tumorcellen weten te overleven met grote hoeveelheden replicatie-stress. Hij gaat onderzoeken welke genen hier een rol in spelen en of het therapeutische waarde heeft om ze te remmen in kankercellen. Daarnaast gaat hij een methode ontwikkelen die ‘replicatie stress’ kan meten in tumorweefsel.

Profielpagina van prof. dr. M.A.T.M. van Vugt

Prof.dr. Marieke Wichers

Prof. Dr. Marieke Wichers
Prof. Dr. Marieke Wichers

Marieke Wichers is hoogleraar dynamiek van emotieregulatie en psychopathologie en werkt bij het Interdisciplinary Center for Psychopathology and Emotion regulation (ICPE) van het UMCG. Zij onderzoekt waarschuwingssignalen voor kantelpunten in psychiatrische symptomen. Het verloop van psychiatrische klachten van mensen gaat op en neer. Het kan een tijd lang heel goed gaan met bijvoorbeeld een patiënt die in het verleden een depressieve episode heeft gehad. Toch kan deze patiënt op een bepaald moment plotseling weer terugvallen. Een cruciale vraag is of dit soort plotselinge kantelpunten te voorzien zijn. Wichers gaat onderzoeken of deze verschuivingen in psychiatrische symptomen worden voorafgegaan door waarschuwingssignalen. Dit zou dan patiënt-specifieke informatie kunnen opleveren over de nadering van een kantelpunt in klachten. Ze gaat in deze studie na of psychiatrische stoornissen zich gedragen als zogeheten complex dynamische systemen.

Profielpagina van prof. dr. M.C. Wichers

Proof of Concept Grants

Prof. Gerrit Poelarends

Prof. Gerrit Poelarends
Prof. Gerrit Poelarends

Prof. Poelarends’ research concentrates on the development of a new biosynthesis procedure that can be used to manufacture drugs. This procedure makes use of promiscuous tautomerases, enzymes that have extraordinary catalytic properties due to their unique structure.

Profielpagina van prof. dr. G.J. Poelarends

Advanced Grants

Prof. Dr. A. (Andreas) Herrmann

Prof. Dr. A. (Andreas) Herrmann
Prof. Dr. A. (Andreas) Herrmann

Andreas Herrmann zal in zijn ERC-project onderzoek doen naar een manier om op een simpele manier complexe moleculen te maken, die gebruikt kunnen worden als basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Herrmann wil hiertoe zogeheten aptameren gebruiken, kleine DNA- of RNA-moleculen die specifiek aan een bepaald deel van een molecuul binden. Daardoor schermen zij een stuk van het molecuul af, waardoor de vrij liggende delen eenvoudig en gericht via chemische modificatie zijn aan te passen.

Herrmann wil deze techniek verder ontwikkelen om zo nieuwe moleculen te kunnen maken die niet via gewone synthetisch chemie te maken zijn. Hij wil daarvoor ook reagentia ontwikkelen die geschikt zijn voor reacties met aptameren. Bovendien zoekt hij naar een manier om de plek op het molecuul waar die reactie plaatsvindt goed te controleren.

Uiteindelijk wil Herrmann in staat zijn moleculen gericht en gecontroleerd aan te passen. De moleculen die hij met deze technologie kan maken, zullen niet alleen bruikbaar zijn bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, maar ook van verbindingen op basis van natuurlijke producten die gebruikt kunnen worden bij beeldvorming van levende objecten (bio-imaging).

Profielpagina van prof. dr. A. Herrmann

Prof. Dr. B.L. (Ben) Feringa

Prof. Dr. B.L. (Ben) Feringa
Prof. Dr. B.L. (Ben) Feringa

In het nieuwe ERC-project zal Feringa voortbouwen op de unieke eigenschappen van unidirectionele door licht aangedreven moleculaire motoren. Doel is om de functie van de motoren te kunnen controleren en ze te schakelen. Daarbij ligt de nadruk op motoren die in een wateromgeving kunnen werken.

Door licht aangedreven moleculaire motoren verschillen van de meeste moleculaire schakelaren: ze kunnen een serie van functionele posities aannemen en doen dat in reactie op licht. Wanneer de lichtbron continu is, ontstaat een continue draaiende beweging waarmee een dynamisch systeem is te maken of een schakelbaar materiaal dat uit evenwicht gebracht kan worden.

Feringa heeft een ambitieus onderzoeksprogramma opgezet dat moet leiden tot een manier om complexe nanomechanische systemen te controleren. Uiteindelijk kan dat zorgen voor nieuwe, innovatieve toepassingen variërend van materialen die reageren op een stimulus tot de controle van biomoleculaire systemen in ruimte en tijd.

Profielpagina van prof. dr. B. L. Feringa

Laatst gewijzigd:03 september 2019 16:19