Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionFacts and figuresPrizes and awards

Dr. Romana Schirhagl

Romana Schirhagl
Romana Schirhagl

Biomedisch onderzoeker Romana Schirhagl (UMCG) onderzoekt het gedrag van vrije radicalen in de cel als gevolg van stress. Deze radicalen spelen een belangrijke rol in het lichaam, zowel positief als negatief. Zo helpen ze om bacteriën en virussen te bestrijden, maar kunnen ze ook gezonde cellen beschadigen. Omdat vrije radicalen maar zeer kort bestaan, zijn ze moeilijk te bestuderen. Schirhagl maakt gebruik van een techniek met nanodiamantjes, zeer kleine diamantdeeltjes, die reageren op de magnetische velden van de vrije radicalen door van helderheid te veranderen. Daarnaast bestudeert ze hoe vrije radicalen reageren op bijvoorbeeld de aanval van een bacterie. Hiermee hoopt ze nieuwe kennis te vergaren over het verouderingsproces van cellen.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 16:04