Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfers

Bedrijfsvoering

Financiën

  • omzet 576 mln  (rijksbijdragen 320,6 mln)
  • lasten 575,4 mln
  • exploitatieresultaat 0,8 mln

Personeel

De gemiddelde personeelsbezetting is in 2009 met 4.897,2 fte. gelijk gebleven. Een derde (36%) van de fte’s betreft een dienstverband van tijdelijke aard. Dit relatieve aandeel is gelijk gebleven in 2009. In 2009 is een universiteitsbrede reorganisatie afgerond voor de totstandkoming van een universitaire bibliotheekvoorziening. Deze organisatieverandering heeft geen grote schommelingen teweeg gebracht in de omvang van het personeelsbestand. Verder is in 2009 ook weer gebruik gemaakt van arbeid door derden (onder wie ingeleende arbeidskrachten) voor ongeveer € 2,8 mln. Vanuit de Sociale Werkvoorziening was voor ruim € 660.000 aan medewerkers bij de RUG gedetacheerd.

Laatst gewijzigd:07 mei 2013 15:38
printView this page in: English