Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieOnderwijsbeleidLearning CommunitiesProjecten

Freshmen LC’s Sociale Geografie en Planologie en Technische Planologie

Contactpersoon

Wouter Gaastra and Dion Glastra - learningcommunitiesfrw@rug.nl

Samenvatting

FRW leidt geografen, planologen en demografen op tot academici die werkzaam zullen zijn in beleidsvoorbereidende processen (analyse, advisering, scenario’s) ten aanzien van ruimtelijke beslissingen. Beleidsvorming kent een enorme diversiteit aan perspectieven (juridisch, bestuurlijk, economisch, esthetisch) die allen hun eigen culturen met zich meebrengen.

We willen dat onze afgestudeerden binnen een complexe en onzekere omgeving kunnen optreden als verbinder, facilitator, onderhandelaar, inspirator, bemiddelaar. Dat vergt kennis van zaken, maar zeker ook competenties om binnen teams en tussen teams van waarde te kunnen zijn. Daarom laten onze eindtermen steeds duidelijk beide kanten zien: inhoudelijke kennis, analytisch vermogen, onderzoeksvaardigheden, maar ook oordeelsvorming en werken in teams.

Leerdoelen, werkvormen en toetsvormen weerspiegelen deze uiteenlopende eindtermen. De opleidingen van FRW onderscheiden zich positief door de combinatie van robuuste theorie en hands-on vertaling naar beleidsvorming.

Hoewel het trainen van toegepast team work in individuele FRW-vakken al volop plaatsvindt, begint tot nu toe elk semester met een blanco situatie. De groepen van het semester ervóór worden immers opgeheven en in nieuwe vakken worden nieuwe teams samengesteld. We willen nu de sprong maken van de nu al gebruikelijke LC’s per vak naar LC’s per jaar.

We verwachten dat het verbinden van een reeks van opeenvolgende vakken, in de zin dat leergroepen een jaar lang op elkaar betrokken blijven en een cumulatieve leerervaring meemaken, een impuls zal geven aan de competenties van studenten. Vooral in onze Bachelors zijn de jaargangen groot (SG&P=110, TP=60) en volgen ze soms vakken als één groep (SG&P+TP=170) en soms niet. Dan heeft het meerwaarde om daarbinnen leergroepen te formeren die een constante lijn zijn door de vakken heen.

Pas dan wordt free rider gedrag effectief vermeden, kan een groepsidentiteit ontstaan – en dus een constructieve, betrokken leercultuur onder studenten. Door dit slim te integreren met matching, tutorgroepen en mentorgroepen ontstaat er een compacte, effectieve structuur.

We vragen daarom financiering aan voor het opzetten van de doorgaande lijn. Voor een coördinator die de docenten en studenten helpt de continuïteit te bewaken. En voor middelen die LC’s de ruimte geeft een eigen vorm en leeragenda vorm te geven.

Best Practices

Learning = Performance

Community = Academic community building

The Learning Communities are an integral part of the first year of the bachelors of the Faculty of Spatial Sciences.

Students who have finished their first year of Human Geography and Urban and Regional Planning or Spatial Planning and Design should have a clear view on what they have learned and why this is useful. This helps them in making crucial choices within their educational career (for example concerning the choice of courses or a master). Answers on important questions, like 'How does everything relates to each other?' and 'How to apply your knowledge in practice?', seem to be unclear for many students. That is why the FSS has established the Learning Communities.

A Learning Community is a group of 12-18 first year students which are put together to increase the involvement between students, but also between student and staff. A Learning Community aims to realize a good performance, to create cohesion within the programme, to stimulate the sense of community among students and to stimulate students to get in touch with the working field.

The Learning Communities undertake 3 activities during each subsemester of their first year at the FSS:

  1. Each semester there is a specific course in which a Learning Community-element is integrated. Attention is paid to cohesion with other courses, specific skills of the students or orientation on the working field. This type of activities is referred to as course-based activities.
  2. Each semester organizes or joins a Learning Community an activity that is not related to a specific course. This activity is not a part of the curriculum and can have a relation with spatial sciences or another academic field. These activities are called course-transcendent activities.
  3. At the end of each semester, all Learning Community members reflect on the cohesion of the above described activities. During the year, there is a competition for the best Learning Community and best three individual students participating in the Learning Community-concept.

All Learning Communities have the opportunity to decide on their own learning agenda by choosing a specific focus for their course-based or course-transcendent activities. The combination of the three activities make that students are prepared for choices which they need to make later in their academic or labour market career. Next to that, the Learning Communities contribute to enhance social cohesion with group members, which helps them to succeed the first year. To facilitate these processes, the FSS took a special Learning Community room with flexible workspaces into service since this academic year.

Laatst gewijzigd:16 maart 2017 13:22
printView this page in: English