Skip to ContentSkip to Navigation
About usVan Swinderen Huys

Historie

Het Van Swinderen Huys is met zijn middeleeuwse uiterlijk één van de bekendste panden in de binnenstad van Groningen. Het gebouw is niet zo oud als je op het eerste gezicht zou denken. Hoewel er in de gemeentelijke stukken staat dat er sprake was van een verbouwing, was die verbouwing van het oorspronkelijke woonhuis zo ingrijpend, dat er in feite sprake is van nieuwbouw, waarmee in 1912 werd begonnen. De bouw stond onder leiding van Stadsarchitect J.A. Mulock Houwer, die zich liet inspireren door de middeleeuwse gevel van het in 1775 afgebroken Raad- en Wijnhuis dat op de Grote Markt stond.

Belastingkantoor

Het pand is gebouwd als kantoor voor de Gemeenteontvanger en diende als vervanging voor het onpraktisch geworden Goudkantoor. De gevelsteen boven de deur wijst op de bestemming als belastingkantoor. We lezen hier de spreuk: Quiquid bono concedes, des partem tibi, ofwel: ‘Van wat je aan de goede geeft, gaat steeds een deel naar jou’. Of anders gezegd: Het algemene nut waarvoor je belastinggeld wordt aangewend, komt ook jou zelf ten goede. Op de gevelsteen is een vis afgebeeld. Het verhaal wil dat Groningers die belasting kwamen betalen in deze vis een haai zagen, en daarom zeiden dat hun belasting naar de ‘haaien ging’.

Tot 1974 zou het kantoor van de Gemeente Ontvanger in het pand gevestigd blijven. Daarna ging het gebouw in verschillende handen over. Na een gebruik door de Samen op Weg–Kerken werd het in 2005 aangekocht door de stichting Hanze Sociëteit om te worden omgetoverd tot een sociëteit voor ondernemers, bestuurders en politici.

Ontmoetingsplaats

In 2011 werd het pand overgenomen door de Rijksuniversiteit Groningen. De Hanze Sociëteit kreeg een nieuwe naam: het Van Swinderen Huys. Hiermee wordt Theodorus van Swinderen (1784-1851) vernoemd, een van de bekendere Groningse hoogleraren uit de 19e eeuw. Iemand die sterk verbonden was met de universiteit, en met stad en provincie. Hij heeft als geen ander door zijn vele activiteiten en initiatieven de universitaire wereld met die van de maatschappij verbonden. Deze kleurrijke en veelzijdige figuur heeft zich zijn hele leven ingezet voor onderwijs en volksopvoeding. Hij richtte genootschappen op, verzamelde bijzondere collecties, initieerde het Museum van Natuurlijke historie, was een weldoener, richtte gedenktekens op en zette zich in voor studenten.

Gevelsteen
Gevelsteen
Oude Botereingen straat in 1914
Oude Botereingen straat in 1914
Laatst gewijzigd:26 november 2013 12:14