Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUFGratama Stichting

Criteria

Bij de beoordeling van aanvragen zullen de volgende criteria worden gehanteerd:

  • De projecten moeten in de onderwijs-, (pioniers)onderzoek- of toepassingssfeer liggen, maar buiten de criteria van fondsen voor zuiver wetenschappelijk onderzoek vallen.
  • De faculteit c.q. ‘vakgroep’ dient een substantiële bijdrage te leveren aan een goede uitvoering en afloop van het project, tenminste in de vorm van een inspanningsverplichting zoals het beschikbaar stellen van mensuren (dit is een voorwaarde voor mededinging).
  • De projecten moeten niet alleen van wetenschappelijk belang, maar ook maatschappelijk relevant zijn.
  • Projecten met overwegend (meerjarige) personeelskosten hebben niet de voorkeur. Voor kortlopende projecten met een concreet einddoel kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Personeelskosten voor zittend RUG-personeel worden niet vergoed.
Laatst gewijzigd:11 december 2017 09:24
printView this page in: English