Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUFGratama Stichting

Gratama Stichting

De Gratama Stichting opgericht en gevestigd te Harlingen, biedt in samenwerking met de Stichting Groninger Universiteitsfonds de mogelijkheid wetenschappelijke projecten van kleine omvang, opgezet en uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, financieel te ondersteunen.

Subsidieronde GUF / Gratama Stichting

De faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een subsidie aan te vragen bij de Gratama Stichting. Het maximum van een toegekende subsidie bedraagt € 25.000,-- . Het in totaal beschikbare subsidiebedrag ligt in de orde van ca. € 125.000,-- .

Meer informatie

guf@rug.nl

Laatst gewijzigd:19 december 2017 14:20
printOok beschikbaar in het: English