Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Beurzen voor excellente studenten

Jaarlijks stelt het GUF 40 beurzen, elk ter grootte van € 1.200,-, beschikbaar voor excellente studenten ten behoeve van een buitenlands verblijf in het kader van een studie aan de RUG. Excellentie kan bijvoorbeeld blijken uit een cum laude afgelegd bachelor’s examen of uit een hoog (≥8) cijfergemiddelde. Daarnaast dient een expliciete verklaring van excellentie afgegeven te worden door een bevoegde onderwijs autoriteit van de betreffende faculteit en een bevestiging door een bevoegd docent van het belang van het voorgenomen buitenlandse verblijf voor de studie.

Aanvragen kunnen worden ingediend door middel van het standaard aanvraagformulier (My University) waaraan toegevoegd een schriftelijke onderbouwing van de aanvraag, inclusief één of meer bewijzen van excellentie en de genoemde verklaring van de betreffende faculteit. Na afloop van het verblijf dient een kort verslag daarover te worden ingediend bij het GUF bestuur.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:20
printOok beschikbaar in het: English