Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationRules and regulationsIntegrityIT and Internet

ICT en Internet

De RUG stelt computersystemen ter beschikking stelt aan studenten, medewerkers, ingehuurd personeel, gasten en anderen met wie de RUG een overeenkomst heeft. Van de gebruikers wordt verwacht dat ze de computersystemen van de RUG met zorg behandelen, dat ze geen ongewenste e-mails versturen en dat ze geen toegangsgegevens van anderen afvangen of gebruiken (heimelijk of openlijk). In de Gebruiksregeling Universitaire Computersystemen zijn regels voor het gebruik van de computersystemen van de RUG terug te vinden.

Social media

Speciale aandacht verdient het gebruik van social media. Omgangsvormen in de ‘rëele’ wereld zijn daarom ook van toepassing op de contacten bij social media: medewerkers en studenten houden rekening met de ander, luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur en handicap. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 5 van de gedragscode Integriteit.

Laatst gewijzigd:05 juli 2019 09:50
printView this page in: English