Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitFinanciële Integriteit

Financiële Integriteit

Integriteit en Financiën

Een medewerker kan geconfronteerd worden met een situatie waarin een zakelijke relatie iets aanbiedt. Dat kan een tastbaar geschenk zijn, maar ook een dienst of een voordeel. Hieraan zijn integriteitsrisico’s verbonden als beïnvloeding en belangenverstrengeling. De hoofdzaak is dat de medewerker er alert op is dat zijn of haar onafhankelijkheid gewaarborgd is. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

Daarnaast is het mogelijk dat een RUG-medewerker financiële belangen heeft in één of meer niet-beursgenoteerde bedrijven, in effecten handelt of van plan is dat te gaan doen. Dit kan risico’s van belangenverstrengeling opleveren. Ook kan het probleem van voorkennis van koersgevoelige informatie ontstaan, waaraan het risico van oneigenlijk gebruik is verbonden. Openheid en bespreekbaarheid zijn belangrijk. Te denken valt ook aan financiële belangen van een partner, want indirect zijn dat ook belangen van de betreffende medewerker. Kijk voor meer informatie op de pagina over nevenwerkzaamheden.

Daarnaast komt het voor dat een medewerker kosten maakt in de uitoefening van en/of ten behoeve van het werk, die door de werkgever vergoed worden. Bij het declareren daarvan is de medewerker zich ervan bewust dat het gaat om middelen die hoofdzakelijk met publiek geld zijn gefinancierd. Het uitgangspunt is dan ook te streven naar het beperken van te declareren kosten en dat de kosten inzichtelijk en transparant zijn. Alle informatie over dit onderwerp is te vinden op het Financieel Serviceplein

https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/financiele-dienstverlening

Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English