Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationRules and regulationsIntegrityAdministrative Integrity

Bestuurlijke Integriteit

Het College van Bestuur heeft zich gecommitteerd aan de Code Goed Bestuur die is opgesteld door de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het CvB zorgen voor transparantie in hun bestuurlijke handelen. Zij staan open voor kritische geluiden van medewerkers en universitaire medezeggenschapsorganen, evenals voor meldingen van onregelmatigheden.

Over het declareren van kosten zijn de leden van het CvB open en transparant. Informatie hierover wordt gepubliceerd (onder meer in het Bestuursverslag). Daarbij worden de bepalingen van de Uniforme declaratieregeling CvB-leden Nederlandse Universiteiten gevolgd.

Laatst gewijzigd:26 september 2019 08:45
printView this page in: English