Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteit

Integriteit

In het Strategisch Plan 2015-2020 heeft de RUG kernwaarden gedefinieerd, waaronder integriteit: ‘Integriteit staat voor eerlijkheid, openheid en transparantie in de werkwijze en verslaggeving en is de grondslag van ons onderzoek en onderwijs.

Om een samenhangend beeld van het integriteitsbeleid bij de RUG te creëren is de Gedragscode Integriteit vastgesteld. Het is belangrijk erop te wijzen dat er al diverse concrete regels en verplichtingen bestaan die betrekking hebben op integriteit. De Gedragscode Integriteit is een ‘overstijgend’ document, de regels op detailniveau liggen erachter. Het is dus een aanvulling op bestaande regelgeving en geen vervanging.

De Gedragscode is geschreven voor medewerkers van de RUG, met inbegrip van promovendi, student-assistenten, stagiairs en oproepkrachten. Bij sommige eenheden gelden ook nog andere gedragscodes, huisregels en werkinstructies, waaraan de medewerker zich eveneens moeten houden.

Voor studenten geldt het Studentenstatuut waarin ook gedragsregels voor studenten zijn opgenomen.

printView this page in: English