Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBureau van de Universiteit

Aandachtsgebieden Strategy and Quality Assurance Team Research

Goed presteren op onderzoek is van levensbelang voor een universiteit. De kwaliteit van het onderzoek bepaalt in hoge mate de reputatie en de wervingskracht voor staf, studenten en onderzoeksgelden. De onderzoeksstrategie van de universiteit en faculteiten speelt hierin een grote rol.

Het Strategy en Quality Assurance team (SQA) van de afdeling Research & Valorisation adviseert het College van Bestuur en de faculteiten op het gebeid van onderzoeksstrategie en –beleid.

De hoofdexpertisegebieden van SQA zijn:

a)     Onderzoeksstrategie en onderzoeksbeleid waaronder promovendibeleid en talentbeleid

b)     Kwaliteitszorg onderzoek

c)      Institutional research (i.e. cijfermatige ondersteuning van de beleidsvorming)

Het SQA team bestaat uit:

Aandachtsgebied

Subonderdeel

Contactpersoon

Onderzoeksbeleid RUG

Onderzoeksbeleid algemeen

Ineke Ganzeveld,

Research Datamanagement

Ineke Ganzeveld

NWA

Ineke Ganzeveld

Investeringsagenda RUG

Ineke Ganzeveld

Interne commissies/overleggen

Commissie Graduate School

Marjan Koopmans

Commissie Research Strategy

Ineke Ganzeveld

Research lunch

Anke Schuster-Koster

UCW (Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening)

Anke Schuster-Koster

Young Academy of Groningen

Alicia Brandt

Externe netwerken

KNAW

Anke Schuster-Koster

NIDI

Anke Schuster-Koster

NWO

Anke Schuster-Koster

Relatiebeheer Gemeente

Annemieke Galema

Relatiebeheer MOCW/MEZ

Annemieke Galema

Relatiebeheer Provincie

Annemieke Galema

SURF

Jules van Rooij

VSNU

Ineke Ganzeveld

Promovendibeleid

Algemeen

Marjan Koopmans

Graduate Schools

Marjan Koopmans

Hora Finita

Marjan Koopmans

PhD-scholarship programma

Marjan Koopmans

Promotiereglement

Marjan Koopmans

Researchmaster opleidingen

Marjan Koopmans

Kwaliteitszorg onderzoek

Coördinatie, SEP, RUG Protocol

Jules van Rooij

Benchmark rapportages

Jules van Rooij

Onderzoekinformatiesysteem(PURE)

Jules van Rooij

Advisering zelfevaluaties

Anke Schuster-Koster

Wetenschappelijke Integriteit

Anke Schuster-Koster

Institutional Research

Beheer en ontsluiting OZ-data

Jules van Rooij

Internationale Rankings)

Jules van Rooij

Valorisatie indicatoren RUG

Jules van Rooij

Talentbeleid

Aspasia

Anke Schuster-Koster

ERC

Anke Schuster-Koster

Nominaties (prijzen, lidmaatschappen)

Anke Schuster-Koster

Ruggesteun – Honorary Scholarships

Anke Schuster-Koster

Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici)

Anke Schuster-Koster

Laatst gewijzigd:14 november 2018 09:18
printView this page in: English