Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieStudentassessor
Header image Blogs & videos

Do you want to be the next student assessor?

Datum:02 juli 2018
College van bestuur
College van bestuur

Vacature: Studentassessor, studentadviseur van het College van Bestuur 2018-‘19

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de eerste universiteit in Nederland met een Studentassessor die aanschuift bij het College van Bestuur (CvB). De studentassessor is adviseur van het CvB en heeft invloed op het door het CvB te bepalen beleid. De focus van de studentassessor ligt daarbij op Onderwijs, Studentenzaken en Internationalisering.

De RUG is een universiteit met 11 faculteiten, circa 200 opleidingen, ruim 30.000 studenten, 5.200 fte medewerkers en een jaarlijkse omzet van ca. €700 miljoen. Daarmee heeft de studentassessor een zwaarwegende bestuursfunctie die volledige inzet vereist.

De functie

De studentassessor adviseert het College van Bestuur bij de beleidsvorming en legt daarbij focus op Onderwijs, Studentzaken en Internationalisering. De studentassessor woont de vergaderingen van het College van Bestuur bij. Daarnaast heeft de studentassessor vanuit zijn/haar portefeuille veel contact met de Rector Magnificus.

De belangrijkste overleggen waar de studentassessor aan deelneemt zijn:

 • de wekelijkse vergaderingen van het College van Bestuur;
 • de reguliere vergaderingen met de studentleden van de faculteitsbesturen (voorzitter);
 • de Bestuurlijke Overleggen (BO's) tussen het College van Bestuur en de faculteitsbesturen;
 • de Commissie Onderwijsstrategie (COS) en Universitaire Commissie Onderwijs (UCO);
 • de universitaire commissie- en werkgroep vergaderingen van de Rector Magnificus;
 • de vergaderingen van de Universiteitsraad en de commissies O&O en Bestuur.

Daarnaast neemt de studentassessor geregeld deel aan commissies gericht op studentenzaken.

Profiel

De studentassessor is een student aan de RUG die middenin de studentengemeenschap staat en kan gelden als voorbeeld voor andere studenten:

 • een student die op de hoogte is van wat er speelt binnen de studentengemeenschap van de RUG en haar belangen kan representeren;
 • een student met interesse voor en die bij voorkeur actief was in de georganiseerde studentengemeenschap van de RUG;
 • een student met kennis van de verschillende opleidingen die aan de RUG worden aangeboden en diversiteit die in dit met zich meebrengt;
 • een student met kennis van en affiniteit met de verschillende vormen en verbanden waarin onderwijs wordt aangeboden aan de RUG;
 • gedreven, sociaal, communicatief vaardig en kritisch is en mensen aan zich weet te binden;
 • een student die op het gebied van studiesucces een voorbeeld is voor andere studenten en;
 • een student die goed past binnen het College van Bestuur van de RUG.

Aanbod

De Rijksuniversiteit Groningen biedt de studentassessor een vergoeding die de vereiste fulltime inzet compenseert. Daarnaast is de studentassessor gefaciliteerd met een werkruimte in het bestuursgebouw van de RUG.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saina Abeshzadeh, tel. (050) 363 30 83 of per e-mail: saina.abeshzadeh@rug.nl

Sollicitaties

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van cv, kunnen tot maandag 16 juli 2018 gericht worden aan bbd@rug.nl onder vermelding van “Sollicitatie studentassessor College van Bestuur”