Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilDe Personeelsfractie 2013

Antoon de Baets

Antoon de Baets
Antoon de Baets

Beste collega,

Vanaf maandag 6 mei 2013 zijn er weer verkiezingen voor de Universiteitsraad. Ik ben kandidaat voor de raad en ik vraag u om voor mij te stemmen. Pas als ik voldoende stemmen verzamel, kan ik op legitieme wijze als spreekbuis voor het personeel optreden.

De afgelopen jaren heb ik reeds in de raad gezeteld. Ik heb daar maandelijks meerdere keren het woord gevoerd over kwesties die ons allen aanbelangen. Enkele van de belangrijkste dossiers waarin ik onlangs als woordvoerder van de Personeelsfractie een hoofdrol mocht spelen waren:

  • de zelfstudie voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (veel begrip gekregen, weinig impact gehad);
  • de Basiskwalificatie Onderwijs (met zeer gemengd succes aangedrongen op garanties voor een lichte procedure voor de zittende staf)
  • het Bindend Studieadvies (gewezen op zes denkfouten in dit debat);
  • een RUG-brede regeling voor emeriti (het College van Bestuur onderschrijft het belang van emeriti maar gaat voorlopig niet over op zo’n regeling);
  • de Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit (uitvoerige commentaren geleverd);
  • de inzetbaarheid van verlofuren meegebracht uit voorbije jaren bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (nog in behandeling).

Basso continuo heb ik gepoogd de rol van vertegenwoordiger van de medezeggenschap—één van de pilaren van de academische vrijheid—zo volledig mogelijk te spelen, bijvoorbeeld door van het recht gebruik te maken om het College van Bestuur systematisch te bevragen aan de hand van de notulen van zijn wekelijkse zittingen.

Daarnaast kijk ik met bovengemiddelde belangstelling naar privacygerelateerde kwesties en rechtszaken waarin de RUG is verwikkeld. De Reorganisatie bij Letteren volgde (en volg) ik met een enigszins machteloos gevoel. De problemen die het drastische regeringsbeleid, de tumultueuze herpositionering van de universiteiten (in het bijzonder van alfa- en gammawetenschappen), de snelle internationalisering van de RUG en de groeiende aanwezigheid van de RUG op buitenlandse fora meebrengen, hebben mijn systematische aandacht. Op onderzoeksvlak volg ik enigszins het VSNU-, KNAW- en NWO-beleid van nabij evenals de discussies over open access, derde-geldstromen en Horizon 2020.

Voor de komende periode zal ik in het bijzonder de nieuwe ontwikkelingen inzake de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), het University College, het Honours College en de prestatie-afspraken en profilering van de RUG kritisch volgen. Ook zal ik eventuele plannen bekampen om compensatoir toetsen tussen vakken (het compenseren van een onvoldoende voor vak A met een voldoende voor vak B) in te voeren.

Sommige kwesties zijn ingewikkeld, vooruitgang valt niet altijd snel te boeken, succes is uiterst spaarzaam. Ruimte voor zelfgenoegzaamheid is er niet. De uitdagingen zijn talrijk en fors. Tegelijk zijn er zeer smalle maar toch reële manoeuvreermarges. Ik koester de illusie dat ik—met tal van anderen—meewerk aan het op juiste koers brengen of houden van het vliegdekschip dat de universiteit is.

Laatst gewijzigd:13 november 2014 14:18