Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilDe Personeelsfractie 2013

Gert Jan Bokdam

Gert Jan Bokdam
Gert Jan Bokdam

Gert Jan Bokdam stelt zich voor

Waarom nog 2 jaar in de Uraad blijven?

Na 2 jaar Uraad voel ik mij nog altijd ongemakkelijk, vooral als de term uitbesteden valt. Te vaak noemt ons bestuur het evident dat niet-kerntaken (kerntaken zijn onderwijs en onderzoek) beter aan de markt overgelaten kunnen worden. Ik vind dat niet evident en het levert per saldo een hele hoop stress op voor de collega die het aangaat. Onderzoek en onderwijs kunnen trouwens ook aan de markt overgelaten worden. Uiteindelijk is uitbesteden een keuze van een manager, een groepje managers zo u wilt.  En het is in zekere zin afkopen van verantwoordelijkheid voor een deel van je personeel. Natuurlijk zie ik ook wel dat ons CvB óók worstelt met deze keuze ... om de argumenten helder op tafel te krijgen ... daarom dus.

  • Komende 2 jaar maak ik (ook) deel uit van de Dienstraad van de Universiteitsbibliotheek.
  • Bij voorstellen van ons College van Bestuur stel ik mij standaard enkele vragen: wie bij de RUG heeft hier baat bij en wie niet? Wordt dit eerlijk gecommuniceerd? De universiteit is er voor elk personeelslid en elke student.
  • Het lijkt me wel handig als iedereen zoveel mogelijk dezelfde taal spreekt. Welke? Daar ben ik nog niet uit.

Over Gert Jan Bokdam : Ik werk 16 jaar bij de Universiteitbibliotheek. De eerste jaren als vakreferent economie en bedrijfskunde, daarna als beheerder van systemen, waarin de RUG haar onderzoek en promotietrajecten registreert. Ik heb psychologie en (postdoc) bedrijfskunde gestudeerd in Amsterdam. Ik heb een dochter en twee zoons.

Meer weten? Kijk op de medewerkerspagina .

Laatst gewijzigd:17 oktober 2016 14:17