Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilDe Personeelsfractie 2013

De Personeelsfractie 2013-2015

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan aan de RUG dat maandelijks overlegt met het College van Bestuur over lopende zaken in onderwijs, onderzoek en bestuur. De raad spreekt namens alle studenten en medewerkers van de RUG en kan op belangrijke onderwerpen invloed uitoefenen op het eigen beleid. Reorganisaties, bindend studieadvies, studentenwerving en belastingproblemen voor bursaalpromovendi zijn voorbeelden van de onderwerpen waarover de raad spreekt met het College van Bestuur, soms met instemmingsrecht, soms met adviesrecht. Cruciaal daarbij is dat de raad dit kan doen dankzij uw stem, het is uw stem die ons telkens opnieuw recht van spreken geeft! Goed bestuur kan niet zonder alerte en sterke medezeggenschap en medezeggenschap wordt sterk dankzij uw steun. Alle vergaderingen, Universiteitsraad en Commissies zijn openbaar.

De Personeelsfractie

Met tien kandidaten uit het wetenschappelijk personeel en zes uit niet-wetenschappelijk personeel vormt de Personeelsfractie-lijst een evenwichtige afspiegeling van het universitaire personeel met expertise op uiteenlopende zaken. Door de gemengde samenstelling kan de fractie optimaal gebruik maken van elkaars expertise en standpunten over zowel, onderwijs, onderzoek, als ondersteuning! Dat is de kracht van onze fractie.
Op deze site vindt u de motivatie van de gekozen kandidaten. Wij rekenen op uw input door ons (individueel) aan te spreken, te bellen of (collectief) te mailen.

Laatst gewijzigd:14 november 2014 17:01