Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilReporting and evaluation

Vergaderschema

De Universiteitsraad vergadert doorgaans twee keer per maand met het College van Bestuur:

  • Eenmaal per maand is de plenaire vergadering van, in principe, de voltallige Raad en het voltallige College; op donderdagen vanaf 9.30.
  • Een week eerder vinden commissievergaderingen plaats. Hierbij vergadert een delegatie van de UR met één lid van het college. Er zijn de volgende commissies:
    • Onderwijs & Onderzoek met de Rector Magnificus, doorgaans van 9.00 - 11.30
    • Bestuur, met de voorzitter van het CvB, doorgaans van 12.00 - 14.30
    • Middelen, met de vice-voorzitter van het CvB, doorgaans van 15.00 - 17.00

In principe zijn al deze vergaderingen openbaar, tenzij anders aangegeven.

Vergaderdata 2019/2020

Laatst gewijzigd:03 juli 2019 09:36
printView this page in: English