Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadAgenda en vergaderstukken

Vergaderschema

De Universiteitsraad vergadert doorgaans twee keer per maand met het College van Bestuur:

  • Eenmaal per maand is de plenaire vergadering van, in principe, de voltallige Raad en het voltallige College; op donderdagen vanaf 9.30.
  • Een week eerder vinden commissievergaderingen plaats. Hierbij vergadert een delegatie van de UR met één lid van het college. Er zijn de volgende commissies:
    • Onderwijs & Onderzoek met de Rector Magnificus, doorgaans van 9.00 - 11.30
    • Bestuur, met de voorzitter van het CvB, doorgaans van 12.00 - 14.30
    • Middelen, met de vice-voorzitter van het CvB, doorgaans van 15.00 - 17.00

In principe zijn al deze vergaderingen openbaar, tenzij anders aangegeven.

Schema 2018

Data 2018 UR- en Commissie- en Leunstoelvergaderingen
Plaats: Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44 (tenzij anders aangegeven

Dag

Data Leunstoelvergaderingen

15.00-17.00 (tenzij anders vermeld)

Data Commissievergaderingen

09.00-12.00-15.00u (x 15 pers)

Data UR-vergaderingen

(30 pers)

Aanvang

UR-vergaderingen

donderdag

18 januari

25 januari

1 februari

09.30 uur

donderdag

8 februari

15 februari

22 februari

09.30 uur

donderdag

22 maart

29 maart

09.30 uur

donderdag

12 april

19 april

09.30 uur

donderdag

17 mei

24 mei

31 mei

09.30 uur

donderdag

14 juni

21 juni

28 juni

09.30 uur

donderdag

23 augustus

30 augustus

09.30 uur

donderdag

6 september

13 september

20 september

09.30 uur

donderdag

4 oktober

11 oktober

18 oktober

09.30 uur

donderdag

8 november

15 november

09.30 uur

donderdag

29 november

6 december

13 december

09.30 uur

Vergaderdata 2019

Laatst gewijzigd:31 oktober 2018 13:03
printView this page in: English