Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

109, wisselraad 2016

21 september 2016

Over de nieuwsbrief en de universiteitsraad
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. Welkom bij de nieuwsbrief rond de wisseling van het academisch jaar van 2015-2016 naar 2016-2017. Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.

Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.

Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug .

Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017

De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. In mei zijn de verkiezingen voor de studentengeleding gehouden en de verkozen studenten zijn tijdens de vergadering op 1 september jl. officieel benoemd. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:

 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
 • De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd en is in samenstelling gelijk aan die in het jaar 2015-2016.
 • In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.
Benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs


Besproken dossiers

In de oude bezetting van de Raad is ook nog een aantal dossiers besproken (de twee laatstgenoemde dossiers zijn vertrouwelijk besproken):

 • De tijdelijke aanpassing van het BSA voor studenten uit het cohort 2014-2015 (inmiddels aangepast tot permanente aanpassing);
 • Het Strategisch Plan van de universiteit;
 • Het Jaarverslag 2015 van de RUG;
 • De ontwikkelingen rond de campus in Yantai, China. Dit is besproken aan de hand van een business case. Het CvB heeft aangegeven deze business case later deze maand openbaar te maken.
 • Een voorgestelde wijziging van het langetermijnhuisvestingsplan aangaande de huisvesting van faculteit GMW. Stemming over de wijziging is uitgesteld tot de volgende Universiteitsraadsvergadering op aandringen van de Personeelsfractie en Lijst Calimero. Deze partijen wouden meer tijd om met de betrokken partijen te overleggen.

Instemming

De Universiteitsraad heeft op de laatste vergadering van de vorige cyclus ingestemd met:

 • De concept-opzet van de Bacheloropleiding van de Campus Fryslân, onder de werktitel ‘Global Responsability and Leadership’;
 • Het protocol Selectie en Plaatsing, dat is opgesteld naar aanleiding van de afschaffing van landelijke loting voor meerdere opleidingen;
 • De voorgestelde verdeelsleutel van extra inkomsten uit de NWO-Stimulering Europees Onderzoek (SEO) regeling.

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website , twitter

-         Personeelsfractie: website , twitter , facebook

-         Wetenschapsfractie: twitter

-         Lijst Calimero: website , twitter , facebook

-         SOG: website , twitter , facebook

-         Lijst STERK: website , twitter , facebook


Laatst gewijzigd:12 oktober 2016 16:48
printView this page in: English

Meer nieuws