Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadDe Personeelsfractie

Antoon de Baets

Beste collega, Dear colleague,

De afgelopen jaren heb ik de belangen van het personeel verdedigd in de Universiteitsraad. In the past years, I have defended the interests of the staff in the University Council.

Ik vraag opnieuw uw stem. I ask for your vote again.
Stem voor mij – Vote for me: rug.nl/verkiezingen
Nr. 3 op de lijst Personeelsfractie – No. 3 on the Personnel Faction list

Vaak heb ik het College van Bestuur toegesproken. Enkele van mijn opinies bereikten de media:
I have addressed the Board of the University frequently. A few of my opinions trickled down in the media:

* over bureaucratie aan de RUG / about red tape at the UG:
hier and here (apr. 2017)
* over clusterplannen bij Letteren:
hier en hier (dec. 2016 / apr. 2017)
* tegen ontgroening / against hazing:
hier and here (sep. 2016)
* over het belang van Letteren:
hier (mrt 2016)
* over/about campus Friesland:
hier and here and here (okt–nov. 2015)
* about academic freedom in Yantai: here (okt. 2015)
* over/about Yantai: hier and here (okt. 2015)
* over academische vrijheid in Groningen: hier (dec. 2014)
* over de prestatie-afspraken: hier (jan. 2015)
* over meer geld voor Letteren: hier (dec. 2014)
* tegen te hoge werkdruk: hier (sep. 2014)

Voor een vrije universiteit, in evenwicht tussen traditie en toekomst / For a free university, in balance between tradition and future

Dank u voor uw vertrouwen. Thank you for your confidence.

Antoon De Baets

Antoon de Baets
Antoon de Baets
Laatst gewijzigd:12 mei 2017 16:09