Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadOverleggen

Overleggen

Formeel vergadert de Universiteitsraad elf keer per jaar in het openbaar met het College van Bestuur, en twee keer per jaar in beslotenheid met de Raad van Toezicht. Vier keer per jaar vindt in het Radenoverleg onderlinge consultatie plaats met de Faculteits- en Dienstraden. Daarnaast belegt de raad regelmatig technische overleggen met afdelingen van het Bureau, en informatieve leunstoelvergaderingen met de rector magnificus, decanen, afdelingshoofden, en/ of andere gegadigden. Leden van de raad brengen regelmatig werkbezoeken aan verbonden organisaties als de overkoepelende studentensportstichting ACLO, het cultureel studentencentrum USVA, en de Universiteitsbibliotheek (UB). Afgelopen jaar vond voor het eerst een gezamenlijk overleg met de onderwijswoordvoerders uit de Gemeenteraad plaats. De formele overlegvergaderingen vinden plaats volgens het Reglement van Orde.

Organogram
Organogram
Laatst gewijzigd:10 september 2018 09:09
printOok beschikbaar in het: English