Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity Council

Verkiezingen en benoemingen

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Universiteitsraad verbonden. Deze ‘U-raad’ (UR) bestaat uit vierentwintig leden: twaalf elk jaar gekozen uit en door de studenten, en twaalf om het andere jaar uit en door het personeel. Die verkiezingen vinden plaats volgens het Kiesreglement en worden georganiseerd door het Centraal Stembureau (CSB).

De verkozen leden kiezen al dan niet uit hun midden een voorzitter, die de raad vertegenwoordigt – onder meer bij academische plechtigheden. Het College van Bestuur (CvB) benoemt in overleg een griffier, die de raad als ambtelijk secretaris ondersteunt.

De UR adviseert de Raad van Toezicht (RvT) over de profielen, benoeming, en het ontslag van de CvB-leden, en de profielen voor de benoeming van RvT-leden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Één van deze RvT-leden in het bijzonder geniet het vertrouwen van de UR, en wordt benoemd op voordracht van de UR. De studentgeleding is nauw betrokken bij de selectie van de studentadviseur (of ‘-assessor’) van het CvB.

De UR-leden gezamenlijk vertegenwoordigen de academische gemeenschap. Zij vormen het hoogste democratisch gekozen orgaan binnen het bestuur van de universiteit.

Groepsfoto

Per 1 september 2019 is de raad als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding

Personeelsfractie (PF)

PF

C.E. (Carlien) Vermue, MSc
prof. dr C.J. (Casper) Albers
dr. D.M.E. (Dinie) Bouwman
prof. dr A.H.M. (Antoon) De Baets
drs. J.P.W. (Hans) van Gestel
dr. M.A. (Mariet) Hofstee

S. (Simon) van der Pol
dr. C.E. (Catherine) Rigollet

Website & blog
E-mail
Facebook
Twitter

Wetenschapsfractie

Wetenschapsfractie

prof. dr N. (Nicolai) Petkov
dr K. (Kristina) Linke
mr. dr. L. (Lorenzo) Squintani
M. (María) Leyva Vallina

Website
Twitter

Studentgeleding

Studenten Organisatie Groningen (SOG)

SOG

M. Fratescu
M.R.C. de Groot
M.K.E. Klijnstra
F.R. Lunshof
C.J. Stumphius

Website
E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lijst Calimero

Lijst Calimero

F. Buigel
M.W.J. Luijks
L. Pierey
F. Renkema
V.E. Spanjer

Website
E-mail
Facebook
Twitter
Instagram

Democratische Academie Groningen (DAG)

DAG

M.E. Pinto Reyes

E-mail
Facebook
Twitter
Website

De Vrije Student (DVS)

DVS

D.R. Gerding

E-mail
Website
Facebook

De voorzitter is M.C. (Tim) Huiskes, MA.
De griffier is A. (Anneke) Aarens (griffier.ur rug.nl).

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 08:25
printView this page in: English