Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapFaculteitsraden

Faculteitsraden

De rechten en plichten van de faculteitsraad zijn vastgelegd in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW. Formeel is bepaald over welke onderwerpen de faculteitsraad advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Daarnaast heeft de faculteitsraad het informatierecht, het recht om onduidelijke zaken bij de decaan na te vragen en het initiatiefrecht, het recht om zelf initiatieven te ontplooien.

De faculteitsraad heeft instemmingsrecht over de vaststelling en/of wijziging van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen van de diverse opleidingen. Daarnaast is de faculteitsraad bevoegd over alle aangelegenheden van de faculteit voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het faculteitsbestuur.

Onderwerpen die tijdens vergadering aan de orde komen zijn o.a. de begroting van de faculteit, het faculteitsreglement, het Onderwijs Examen Reglement, het zgn. OE, hierin zijn de rechten en plichten van student en docent m.b.t. de opleiding vastgelegd. Daarnaast worden diverse onderwijskundige zaken besproken, en staat huisvesting ook regelmatig op de agenda.

De raadsvergaderingen zijn openbaar.

De faculteitsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een studentengeleding. Verkiezingen voor de studentleden vinden jaarlijks plaats, voor de personeelsleden om de twee jaar.

Laatst gewijzigd:15 maart 2019 16:15
printView this page in: English