Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOSInternationalisation grants

Internationaliseringssubsidie

Op deze pagina is alles te vinden met betrekking tot de internationaliseringssubsidies. Heb je na het bezoeken van deze pagina en het doornemen van alle informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via cuos@rug.nl.

Aanvraag internationaliseringssubsidie

Het CUOS heeft twee verschillende internationaliseringssubsidies: internationaliseringssubsidie A en internationaliseringssubsidie B. Deze twee subsidies hebben verschillende doeleinden en worden hieronder kort toegelicht.

Nieuwe verenigingen: Internationaliseringssubsidie A (ISA)

ISA heeft als doel het stimuleren van internationale studenten om zich meer te verenigen in organisaties. Het gaat hierbij dus om de oprichting van een vereniging voor internationale studenten. Een aanvraag van deze subsidie kan elk moment aangeleverd worden.

Bestaande verenigingen: Internationaliseringssubsidie B (ISB)

ISB heeft als doel het mogelijk te maken dat internationale studenten lid kunnen worden bij bestaande studentenorganisaties in Groningen en daarmee de inclusie van internationale studenten te bevorderen.

Om een aanvraag voor deze subsidies in te dienen moeten de formulieren IG A of IG B ingevuld te worden. In deze formulieren wordt gevraagd om wat algemene informatie over de verenigingen en daarnaast wat meer specifieke vragen over leden, statuten, activiteiten en financiën. Tot slot is er een lijst van alle documenten die aangeleverd moeten worden om de aanvraag volledig te maken. Hierbij wordt ook aangegeven wat de naam van de documenten dient te zijn.

ISA ISB
Doel: stimuleren van internationale studenten om zich meer te verenigen in organisaties Doel: faciliteren van lidmaatschap van internationale studenten bij bestaande studentenorganisaties
Voor nieuwe organisaties en organisaties in de oprichtingsfase Voor bestaande organisaties
Subsidie voor: oprichtingskosten, promotie, etc. Subsidie voor: alles wat verband houdt met het doel van de subsidie: internationale activiteiten, vertalen officiële documenten, Engels PR-materiaal, etc.
Max. €1.000 per organisatie Max. €1.000 per organisatie
Max. €30.000 per jaar
Geen aanvraagdeadline Aanvraagdeadline: 31 maart 23:59

Op deze pagina is alles te vinden over de internationaliseringssubsidies en de aanvragen die hiervoor gedaan moeten worden. Vind meer informatie over:

Hier staat duidelijk uitgelegd hoe een aanvraag voor internationaliseringssubsidie in zijn werk gaat, met duidelijke uitleg welke stukken er voor welke deadline moeten worden aangeleverd.

Bekijk de regeling die van toepassing is op de Internationaliseringssubsidies. Hierin staan de voorwaarden waaraan een organisatie moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een van beide internationaliseringssubsidies.

Hierin is de laatste beoordeling te vinden van organisaties die een aanvraag voor internationaliseringssubsidie hebben gedaan.

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over de internationaliseringssubsidies te vinden

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 09:29
printView this page in: English