Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

Veelgestelde vragen over subsidies

Vragen over organisatiesubsidie en incidentele subsidie
17 Hoe weet ik of mijn organisatie in aanmerking komt voor subsidie van het CUOS?

Een goed begin is het lezen van de verschillende regelingen op de CUOS website. Daarin staan de verschillende subsidies die het CUOS verstrekt uitgelegd en lees je ook wie er voor de verschillende vormen van subsidie in aanmerking komt. Als je denkt voor een subsidie in aanmerking te komen, kan je met behulp van de verschillende aanvraagformulieren die ook op de website te vinden zijn een subsidie aanvragen. Je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met het CUOS als je vragen hebt.

18 Wanneer moet een subsidie aanvraag worden ingeleverd?

Dit verschilt per subsidie. Incidentele subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Een aanvraag voor incidentele subsidie moet tenminste 6 weken voor het plaats vinden van de activiteit worden ingeleverd. Organisatiesubsidie en huisvesting moeten voor 1 januari worden aangevraagd. Meer informatie staat  op de aanvraagformulieren zelf.

19 Wat gebeurt er als ik een subsidieaanvraag niet op tijd inlever?

In dat geval wordt je aanvraag niet in behandeling genomen en krijg je geen subsidie.

20 Wat gebeurt er als ik niet alle stukken op tijd af heb?

Als je een incomplete aanvraag doet dan krijg je voordat het CUOS je aanvraag in behandeling neemt nog een paar weken de tijd om de aanvraag compleet te maken.

21 Waar moeten aanvraagformulieren ingeleverd worden?
Lever alle aanvragen met benodigde bewijsstukken gebundeld, geadresseerd aan het CUOS, onder vermelding van de regeling waarop de aanvraag van toepassing is, in bij kamer 57 van het Academiegebouw, Broerstraat 5. Je kunt ze ook opsturen naar het CUOS. Het adres staat op deze website vermeld. De bewijsstukken behorende bij een aanvraag voor herijking of opname in de Afstudeerfondsregeling en voor subsidie of huisvesting dienen in tweevoud ingeleverd te worden
22 Wanneer wordt mijn aanvraag binnen het CUOS besproken en kan ik hierbij zijn?

De besluitvormende vergaderingen van het CUOS zijn openbaar. Op de website kun je de vergaderdata, -plaats en -tijden vinden. Als je precies wilt weten wanneer je aanvraag door het CUOS wordt behandeld, kun je het beste even contact opnemen.

23 Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van een incidentele subsidie?

Incidentele subsidie wordt toegekend aan activiteiten die nieuw zijn voor een organisatie. Een gewijzigde vorm van een al bestaande activiteit krijgt geen incidentele subsidie. Daarnaast moet de activiteit inhoudelijk vernieuwend zijn of bijdragen aan de internationalisering van de RUG. De activiteit moet bovendien wezenlijk open staan voor alle studenten aan de RUG. Om aan dit criterium te voldoen geldt voor niet erkende organisaties dat de helft van de deelnemers aan de activiteit van buiten de eigen doelgroep van de organisatie moet komen. Erkende organisaties hoeven niet aan dit criterium te voldoen, omdat zij al hebben aangetoont wezenlijk open te staan voor alle studenten van de RUG.

24 Kan ik bezwaar maken tegen een besluit van het CUOS?

Ja, dat kan. In de brief van het CUOS waar het besluit in staat vermeld, staat aangegeven hoe er bij het College van Bestuur bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit.

25. Wat is er nieuw sinds 2015-2016?

In de volgende link is een verwijzing naar een document met alle belangrijkste wijzigingen wat betreft de regelingen: