Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

07 Ik zit in het bestuur van een organisatie, heb ik recht op een bestuursbeurs?

Vraag

Ik zit in het bestuur van een organisatie, heb ik recht op een bestuursbeurs?

Antwoord

In de Regeling Porfileringsfonds kan je vinden of je organisatie is opgenomen. Zo ja, dan staat het aantal maanden bestuursbeurs waar de organisatie recht op heeft daar vermeld. Dit aantal maanden mag de organisatie zelf verdelen over haar bestuursleden en commissieleden. Het maximum aantal maanden per persoon is echter zes.

Is de organisatie niet opgenomen in de Regeling Profileringsfonds dan kan de organisatie eenmaal per jaar bij het CUOS een aanvraag tot opname in de Regeling Profileringsfonds. De deadline voor deze aanvragen is 15 november.

Laatst gewijzigd:27 september 2018 16:46