Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

05 Wat is een bestuursbeurs?

Vraag

Wat is een bestuursbeurs?

Antwoord

Een bestuursbeurs is een geldbedrag bedoeld als compensatie voor de te verwachten studievertraging die iemand door bestuurswerkzaamheden oploopt. Een bestuursbeurs wordt in het algemeen uitgedrukt in maanden. Het bedrag dat je per bestuursmaand krijgt hangt af van je persoonlijke situatie. Het maandbedrag is namelijk gelijk aan een maand basisbeurs van de IB-groep, met daarbij je eventuele aanvullende beurs en aangevuld met de zogenaamde bestuursvergoeding van € 285,-. Wanneer een bestuurder recht heeft op bestuursbeurs, ontvangt hij minimaal één bestuursbeursmaand of maximaal zes bestuursbeursmaanden per jaar.

Laatst gewijzigd:09 januari 2019 12:01