Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

06 Wie krijgen er een bestuursbeurs?

Vraag

Wie krijgen er een bestuursbeurs?

Antwoord

Bestuursbeurzen worden toegekend aan organisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Regeling Profileringsfonds  (ook wel: Afstudeerfondsregeling). Om als organisatie in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs moet een aanvraag worden gedaan voor opname in deze Gezamelijke Regeling. Afhankelijk van de omvang en activiteiten van de organisatie krijgt de organisatie een aantal maanden bestuursbeurs toegewezen. Deze maanden mag de organisatie zelf verdelen onder mensen in een bestuur of commissie (met een maximum van 6 maanden per persoon). Deze mensen moeten daarna wél zelf de bestuursbeurs waar ze recht op hebben aanvragen bij de universiteit.

Laatst gewijzigd:27 september 2018 16:46