Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOSCampaign subsidies

Campagnesubsidie

Een belangrijk orgaan binnen de universiteit is de universiteitsraad. Voor de studentgeleding van deze raad is jaarlijks een verkiezing. Sinds 2013-2014 kunnen de kandidaatsfracties die voor de verkiezing van de studentgeleding van de Universiteitsraad staan ingeschreven bij het Centraal Stembureau aanspraak maken op een aparte campagnesubsidie. De campagnesubsidie is een doelsubsidie met een aanvullend karakter; het CUOS let derhalve op de noodzaak van ondersteuning in verhouding tot de financiële middelen van de fracties. Na afloop van de campagneperiode toetst het CUOS of de ondersteunde fracties de subsidie doelmatig hebben besteed. Het is dus van belang dat de kandidaatsfracties een duidelijk verslag en afrekening aanleveren.

Op deze pagina is informatie te vinden over:

Laatst gewijzigd:05 augustus 2019 13:37
printView this page in: English