Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesACI

Advies Commissie Introductietijden (ACI)

De ACI adviseert over de veiligheid van studenten tijdens de KEI-week en de introductieperiode van de studentengezelligheidsverenigingen en de studieverenigingen van de opleidingen. De verenigingen blijven zelf verantwoordelijk voor de veiligheid.

Taken ACI

 • Geeft voorlichting over de veiligheid en risico's in de introductieperiode van de studentenverenigingen en KEI.
 • Ondersteunt studentenverenigingen en KEI bij het opstellen van een veiligheidsdraaiboek voor de introductieperiode:
  > Toelichting Veiligheidsplan ACI
 • Beoordeelt elk jaar de veiligheidsdraaiboeken van de studentenverenigingen en KEI
 • Is aanspreekpunt bij incidenten en adviseert en/of bemiddelt bij de afhandeling van incidenten.

Leden ACI

De ACI bestaat uit acht leden. Zij nemen op persoonlijke titel deel aan de ACI.

 • Dhr. prof. dr. J.G.W. Kosterink (voorzitter ACI), Hoogleraar Ziekenhuisfarmacie (UMCG),
 • Mw. drs. N.L. Beintema, manager Studentenzaken, HG
 • Mw. drs. J. D. Groenveld-Zeilstra, studentendecaan Studenten Service Centrum RUG
 • Mw. H.B. Koops, studieadviseur Pedagogiek & Onderwijskunde, RUG
 • Mw. D. Petri, MSc, docent PABO/Toegepaste Psychologie, HG
 • Dhr. S. van Alting Geusau, student PABO, HG
 • Mw. D Koehoorn, bachelor-student IR&IO, RUG
 • Dhr. R. Schepers, BSc, master-student, RUG
 • Mw. drs. A.M. van der Leest (secretaris ACI), beleidsadviseur onderwijs/onderwijsjurist, RUG

Contact ACI

 • Webpagina: ACI
 • E-mailadres: aci@rug.nl
 • Telefoon: 050 363 4652 (tijdens kantooruren)
 • Postadres: Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Historie ACI

De ACI is in 1998 opgericht door de studentengezelligheidsverenigingen en de Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. In de afgelopen jaren is er sprake van:

 • toenemende kwaliteit van de veiligheidsdraaiboeken,
 • toegenomen bewustzijn van risico's van bijvoorbeeld slaaptekort of alcoholgebruik,
 • grotere verantwoordelijkheden van verenigingen met betrekking tot de introductieactiviteiten.
Laatst gewijzigd:18 april 2019 12:34
printView this page in: English